Tadić zahteva pronalaženje organizatora i inspiratora akcije protiv somborskih Albanaca

20 Mar 2008

NOVI

NOVI SAD – Predsednik Srbije Boris Tadi? zatražio je ju?e hitnu istragu nadležnih državnih organa kako bi se pronašli organizatori i inspiratori akcije protiv Albanaca i Goranaca koji žive i rade u Somboru, prenela je Beta. Kako je saopštila predsednikova pres služba, Tadi? je osudio šovinisti?ke akcije i zatražio da se svaki vid takvih pritisaka ubudu?e spre?i i pozvao gra?ane Sombora da ne nasedaju na provokacije.

Nakon dvonedeljne akcije besplatnog deljenja hleba ispred pekara ?iji su vlasnici albanske nacionalnosti, a koja je okon?ana 4. marta, u poštanskim sandu?i?ima stanovnika nekih delova Sombora ju?e ujutru osvanuli su leci s natpisom: “Zar i posle svega da kupujemo u ‘njihovim’ pekarama? Bojkot”. Policija još nije saopštila imena osoba koje su delile ni somborskih pekara koje su donirale hleb i peciva, a ju?e nam je u Birou za informisanje MUP-a Srbije re?eno da oni “nisu nadležni za taj slu?aj”!

“Nije bilo adekvatne reakcije”

Vlasnik pekare “Centar” i sin jednog od dvojice vlasnika pekarske firme “Dva brata” u Somboru Stipan Kerhani rekao je ju?e za naš list da je zbog bojkota sprovedenog besplatnim deljenjem hleba promet u pekarama ?iji su vlasnici Albanci u tom gradu opao za polovinu i da se “vrlo sporo vra?a na raniji nivo”. Pekari albanske nacionalnosti u tom gradu rekli su nam da je organizator najnovijeg poziva na bojkot, kao i akcije besplatne podele hleba, “dobro organizovana grupa gra?ana, dosta jaka i vrlo motivisana”. Oni smatraju da pripadnici te grupe “kre?u iz po?etka u još jedan bojkot zbog toga što je izostala adekvatna reakcija na njihovu akciju besplatnog deljenja hleba i što su ohrabreni time što ih niko nije priveo ni na informativni razgovor, iako se zna ko su oni, jer nisu ni krili to što rade”.

Letak s pozivom na bojkot albanskih pekara u Somboru ju?e je ubacivan u poštanske sandu?i?e u Mesnoj zajednici “Nova Selen?a”, “Gornja varoš” i “Mlaka”, a opštinski ombudsman Irina Burka-Par?eti? kazala je za naš list da je jedan letak ?ak pronašla u zgradi Skupštine opštine. Sekretar MZ “Nova Selen?a” Zoran Miloji?i? rekao nam je da se gra?ani zbog toga “ose?aju nelagodno”. Predsednik opštine Sombor Jovan Slavkovi? izjavio je ju?e da je nov poziv na bojkot “klasi?an vid najgoreg šovinizma koji u Somboru o?igledno ponovo diže glavu” i rekao da ?e od organa gonjenja zahtevati “da do kraja istraže ovaj slu?aj i vinovnike u najkra?em mogu?em roku privedu licu pravde”. Predstavnik grupe koja je delila besplatan hleb u Somboru Nemanja Radovanovi? rekao je Beti da oni nisu delili letke s pozivom na bojkot. On je kazao da su bojkot i simboli?na akcija protiv nezavisnosti Kosova okon?ani kada je predsednik opštine Sombor javno kupio hleb u jednoj pekari ?iji je vlasnik Albanac i naveo da je “akcija bila uperena protiv Srba koji kupuju hleb u tim pekarama, a ne protiv Albanaca”.

Kostreš: Policija i tužilaštvo da reaguju

Predsednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš izjavio je ju?e za naš list da je svaki gest koji je motivisan neprijateljstvom i raspirivanjem me?unacionalne netolerancije u Vojvodini nedopustiv i istakao da o?ekuje da se nadležni policijski i sudski organi ozbiljnije pozabave ovim problemom i da jasno saopšte da li ima elemenata za krivi?no gonjenje njenih aktera. Republi?ki ombudsman Saša Jankovi? osudio je ju?e novi poziv na bojkot albanskih pekara i najavio da ?e razmotriti mogu?nost da u okviru svojih nadležnosti podnese krivi?nu prijavu protiv tih osoba zbog raspirivanja nacionalne i etni?ke netrpeljivosti i mržnje. Predsednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Vojvodini Pavel Domonji, koji je kao ?lan NVO “Gra?anska Vojvodina” organizovao “Doru?ak solidarnosti” kao vid podrške somborskim pekarima albanske nacionalnosti, rekao je ju?e za GL da je novo deljenje letaka samo nastavak akcije besplatnog deljenja hleba i istakao da je to jedan “neprijateljski akt” prema Albancima jer je re? o pokušaju da se “Albanci socijalno izoluju, politi?ki stigmatizuju, ekonomski upropaste, da se nateraju da zatvore radnje i isele iz Sombora”. Prema njegovim re?ima, sada bi trebalo da reaguje prosvetna i kulturna elita Sombora, koja bi morala oti?i do pekara ?iji su vlasnici Albanci i time uputiti poruku da su akcije poziva na bojkot neprihvatljive.

Pajti?: Bezbednost u Vojvodini ne?e biti poreme?ena

Predsednik pokrajinskog Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je ju?e da u Vojvodini ne?e biti incidenata zbog toga što su Ma?arska i Hrvatska priznale nezavisnost Kosova. “Bezbednost u Vojvodini ne?e biti poreme?ena, a ukoliko bi i bilo pojedina?nih ekscesa, onda bismo znali da iza njih stoje pojedina?ne stranke”, rekao je Pajti? novinarima. On je osudio izjavu funkcionera Srpske radikalne stranke (SRS) Milorada Mir?i?a, koji je rekao da ima pouzdane informacije da postoji scenario za izazivanje incidenata nakon što Ma?arska prizna Kosovo. On je ocenio da je u pitanju pokušaj radikala da šire strah pred izbore i da stvaraju lošu atmosferu u Vojvodini i napomenuo da vojvo?anski Ma?ari i Hrvati nemaju nikakve veze s priznavanjem Kosova.

Gradjanski list

Podelite ovu stranicu!