Tadić “brani” Ustav od Vojvodine

13 Sep 2011

Predsednička briga golema zbog amandmana o imovini pokrajine

Predsednik Srbije Boris Tadi? povodom usaglašavanja predloga zakona o javnoj svojini izme?u republi?ke i pokrajinske vlade poru?io je ju?e da ne?e potpisati nijedno protivustavno rešenje na štetu državnog integriteta.

Tadi? je kazao da “pozdravlja demokratski dijalog Vlade Srbije i vojvo?anske Vlade, ali ne i rešenja kojima bi se kršio Ustav”.

Predsednik Srbije je samo dan posle saopštenja iz Vlade Srbije da ?e pokrajinski amandmani na ovaj zakon biti usaglašeni u resornom ministarstvu i uneti u zakonski predlog, upozorio je da sva rešenja u zakonu o javnoj svojini treba da budu delotvorna i da obezbede poštovanje integriteta Srbije, ustavnih na?ela i zakonskih principa.

“Ja ?u potpisati svako rešenje koje obezbe?uje integritet Srbije, ali ne?u potpisati nijedno rešenje koje ugrožava integritet i celovitost države”, rekao je Tadi?.

Vlada Srbije saopštila je ju?e da ?e na osnovu sugestija vojvo?anske administracije, uz konsultacije sa resornim ministarstvom, uložiti amandmane na zakon o javnoj svojini koji je u skupštinskoj proceduru, koje ?e automatski prihvatiti. Takav dogovor postigli su premijer Srbije Mirko Cvetkovi? i predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti?, a nakon skandaloznog otkazivanja sednice pokrajinskog parlamenta koji je ju?e  trebalo da raspravlja o amandmanima koje je pripremila Vlada Vojvodine. Tim amandmanima se, izme?u ostalog, traži da se pokrajini prizna pravo svojine nad prugama i putevima drugog reda, kanalskom mrežom, te objektima koji su gra?eni sredstvima iz pokrajinskog Fonda za kapitalna ulaganja.

(agencije, Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!