Tabloidi u Srbiji derogiraju pravosuđe

30 Oct 2014

"Oni tuže, sude i presuđuju"

Tabloidi u Srbiji derogiraju pravosu?e time što preuzimaju uloge tužilaštva i sudova, re?eno je na okruglom stolu “Odnos medija i pravosu?a” danas u Beogradu.

“Oni tuže, sude i presu?uju. Ne postoje sudovi, ne postoje tužilaštva, postoje ‘kuriri’ i ‘informeri’ i ostali koji ?e pre institucija presuditi pojedincima”, rekao je predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Vukašin Obradovi?.

Po njegovim re?ima, radi se o efikasnom vidu pritiska na rad sudova, dok sa druge strane pojedini mediji imaju “posebne veze” u pravosu?u, od kojih dobijaju informacije.

“Tužilaštva i sudovi hrane tabloide, a tabloidi završavaju svoje poslove za pojedince iz pravosu?a”, naveo je on.

Obradovi? je predložio da sudovi i tužilaštva budu što otvoreniji prema medijima, ali i da pozivaju na odgovornost pojedince iz svojih redova koji “narušavaju prava tuženih ili ugled suda” time što odaju informacije.

Predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Nedim Sejdinovi? ocenio je da ?e vlast pokušati da za eventualni neuspeh u borbi protiv korpucije okrivi sudove.

Prema re?ima zamenika Republi?kog javnog tužioca Gorana Ili?a, tužilaštvo je dužno da zaštiti podatke o predmetima da bi se osiguralo poštovanje pretpostavke nevinosti i o?uvala tajnost privatnih podataka stranaka.

Potpredsednik Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerovi? naglasio je da novinari treba da imaju osnovno znanje o na?inu na koji funkcionišu sudovi.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!