SVM: Ne učestvujemo u podeli sredstava, sve radimo po zakonu

17 Feb 2016

SVM sve što radi, radi u skladu sa propisima Srbije

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor izjavio je danas u Subotici da SVM ne u?estvuje u dodeli 160 miliona evra bespovratne pomo?i vlade Ma?arske vojvo?anskim preduzetnicima, te da se sve vezano za ovaj novac radi u skladu sa propisima Srbije.

Na pitanje novinara kako komentariše kritike da SVM koristi donaciju Ma?arske u predizborne svrhe, da je više od polovine ?lanova Upravnog odbora Fondacije Prosperitati, koja ?e se baviti konkursima i raspodelom novca, blisko SVM-u ili su ?lanovi te stranke, kao i da po zakonu Srbije stranke ne mogu u?estvovati u podeli sredstava, Pastor je rekao da to nije istina u slu?aju SVM, te da nije primetio kritike te vrste u javnosti.

„Stranka ne u?estvuje u bilo kakvoj dodeli sredstava. Sve što se radi, radi se u skladu sa propisima Srbije i mi ?emo se truditi da to bude poštovano do kraja. To što je neko ?lan neke stranke to ne zna?i da je time isklju?en iz obavljanja poslova koji zakonom nisu zabranjeni, a ova vrsta angažmana to nije “, kazao je Pastor novinarima na forumu u prostorijama Generalnog konzulata Ma?arske u Subotici.

On je dodao da su kritike u javnosti bile prisutne u novembru i decembru prošle, te da je sada na redu da ove godine od ukupnih 160 miliona evra bespovratne pomo?i vlade Ma?arske bude povu?eno oko 16 miliona evra, za ?ega je interesovanje gra?ana “iznad o?ekivanog”.

„Ja sam ube?en da ?e se to veliko interesovanje potvrditi i kroz veliki broj aplikanta, jer je zajedni?ki interes da se povuku sva raspoloživa sredstva za ovu godinu, što je oko 16 miliona evra “, rekao je Pastor.

Generalni konzul Ma?arske u Subotici Janoš Babi? podsetio je da ovakav program u Ma?arskoj u proteklih 25 godina nikada nije realizovan i da je ovakva pomo? zna?ajna za preduzetnike u Vojvodini.

„Nadamo se da ?e gra?ani Vojvodine uz pomo? ovog programa mo?i da urede svoje gazdinstvo, da budu efikasniji i uspešniji u svom poslu“, kazao je Babi?.

Babi? je rekao i da je velika odgovornost na koji na?in ?e novac biti potrošen i da ?e SVM imati odgovornost da ovaj program što bolje i što pravilnije bude realizovan.

„SVM u ovom programu ne deluje kao politi?ki subjekat ve? je vladi Ma?arske trebao pouzdan i stru?an partner koji može zajedno sa stru?njacima konkretizovati na?ine na koji ?e novac biti podeljen“, rekao je Babi?.

Forum „Uticaj potencijala programa za razvoj vojvo?anske privrede na vojvo?ansko-ma?arske trgova?ke odnose“ održana je u prostorijama Generalnog konzulata Ma?arske u Subotici, u organizaciji Regionalnog predstavništva Ma?arske trgovinske ku?e u Subotici.

Odluka o dodeli sredstava u prvom krugu, koji je otvoren do 31. marta, o?ekuje se po?etkom aprila, a program ?e trajati tri godine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!