SVM: Mađarski pokret prikuplja potpise uz pomoć DS-a

03 Apr 2016

SVM je “najlegitimnija i najsnažnija” stranka vojvođanskih Mađara

Visoki funkcioner Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Karolj Pal optužio je udruženje gra?ana Ma?arski pokret da potpise za izbornu listu na republi?kim izborima prikuplja uz pomo? Demokratske stranke (DS) i “drugih politi?kih stranaka”.

Pal je za RTV Panon (Pannon) iz Subotice rekao da Ma?arski pokret “svojim snagama” ne bi mogao samostalno da prikupi 10.000 potpisa potrebnih za republi?ku izbornu listu.

“Jako je teško zamisliti da vojvo?anski Ma?ari sa toliko potpisa podrže izbornu listu Ma?arskog pokreta na republi?kom nivou. Za to je nužna pomo? drugih stranaka. Nedvosmisleno je da to ?ine uz pomo? podrške Demokratske stranke, kao i uz pomo? drugih stranaka”, kazao je Pal.

Ocenio je da se to radi kako bi SVM, “kao najlegitimnija i najsnažnija” stranka vojvo?anskih Ma?ara, “imao što više poteško?a, bilo o kojim izborima da se radi”.

“Osnovni cilj tih aktivnosti koje ?ini Ma?arski pokret, trenutno je da oslabe zastupanje vojvo?anskih Ma?ara. Ne samo na republi?kom, ve? i na drugim nivoima na kojima izlaze na izbore”, kazao je Pal.

Ma?arski pokret prošle godine osnovali su bivši potpredsednik SVM-a Laslo Varga, koji je letos isklju?en iz stranke, i bivši predsednik Nacionalnog saveta Ma?ara Tamaš Korhec.

Tom pokretu pristupile su i desetine ?lanova SVM-a, me?u kojima i pojedini istaknuti funkcioneri, poput gradona?elnika Subotice Jenea Maglaija, koji su potom isklju?eni iz SVM-a.

Ma?arski pokret je ranije najavio da ?e na izbore na svim nivoima iza?i u koaliciji sa Demokratskom zajednicom voijvo?anskih Ma?ara (DZVM).

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!