Švicarska ukinula bankovnu tajnu za strance

07 Dec 2015

Informacije o mogućim utajivačima poreza ubuduće će biti dostupne svim zemljama s kojima Švicarska ima sporazume

Stranci koji imaju ra?une u švicarskim bankama ubudu?e ?e imati više problema u skrivanju novca nakon što je gornji dom švicarskog parlamenta odobrio automatsku razmjenu bankovnih podataka s drugim zemljama.

Nova odredba, koju je ve? odobrio donji dom parlamenta, Švicarsku je dovela na nivo standarda Organizacije za privrednu saradnju i razvitak (OECD) i najbogatijih zemalja svijeta iz grupe G20.

Utajiva?i poreza

Švicarska je dosad davala informacije o mogu?im utajiva?ima poreza samo na izri?it zahtjev drugih zemalja, a ubudu?e ?e takve informacije davati svim zemljama s kojima ima odgovaraju?e bilateralne sporazume.

Dosad ih je sklopila s Evropskom unijom i Australijom, ali onaj s Evropskom unijom potpisan je u maju i na snagu ?e stupiti tek 2018. godine.

“To je još jedan udarac utajiva?ima poreza i još jedan veliki korak prema pravednijem oporezivanju u Evropi”, rekao je tada povjerenik Evropske unija za privredu i finansije Pierre Moskovici.

Podaci o klijentima koji ?e se razmjenjivati sa zemljama ?lanicama EU-a uklju?uju imena i prezimena, datume ro?enja, adrese, porezne identifikacijske brojeve, stanje ra?una i transakcije.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!