Švicarci protiv manjeg broja imigranata

01 Dec 2014

Prema prvim procjenama, 74 posto građana koji su izašli na referendum glasalo protiv ograničavanja broja imigranata

Švicarci su na referendumu glasali protiv ograni?enja broja imigranata u zemlji. Prema prvim procjenama, 74 posto gra?ana koji su izašli na referendum glasalo je protiv toga da se broj imigranata ograni?i na 17.000 njih godišnje.

Referendum je pokrenut na inicijativu ekološke organizacije ECOPOP, koja smatra da je prebrz rast stanovništva ozbiljan problem. Drugi su mišljenja da je rije? o ksenofobiji.

Novinar Al Jazeere Harun Kar?i? ranije je u Bernu razgovarao sa Andreasom Thommenom, ekološkim aktivistom iz ove organizacije, koji su referendumom, kako kažu, željeli sa?uvati prirodne resurse svoje zemlje.

“Nije samo rije? o migraciji u Švicarskoj, naša motivacije je prekomjerni rast svjetske populacije, ali i populacije Švicarske. Ovdje imamo veliki rast stanovništva zbog imigranata, a širom svijeta imamo veliki rast populacije zbog velikog nataliteta. Imamo dvije stavke u našoj inicijativi: ograni?iti useljavanje u Švicarsku i uložiti više novca u dobrovoljno planiranje porodice”, kaže Thommen.

Srž problema

Švicarska ima snažnu ekonomiju koja zahtijeva dodatnu radnu snagu svake godine. Imigranti trenutno ?ine tre?inu stanovništva te zemlje. Godišnje ih pristigne dodatnih 80.000. Organizacija ECOPOP to želi smanjiti na 16.000.

Ali, ne slažu se svi da je problem u imigrantima.

“Ova inicijativa nije o ekologiji, ona je o ksenofobiji. Migranti se koriste kao žrtvena janjad za okolišne probleme za koje nisu odgovorni. Iza organizacije ECOPOP su ljudi koji žive u vilama i privatnim ku?ama u ruralnim dijelovima zemlje. Oni tvrde da su imigranti, koji ve?inom žive u zgradama urbanih predgra?a, krivi za gubitak zelene površine u ruralnim predgra?ima”, istakao je Joseph Lang, potpredsjednik Zelene partije.

“Ono po ?emu je specifi?an ovaj referendum je da je ve? drugi u proteklih deset mjeseci ?iji je cilj da ograni?i broj imigranata u Švicarskoj”, izvještava Kar?i?.

Loš imidž

Neki politi?ki analiti?ari smatraju kako to šteti imidžu te zemlje u svijetu.

“Njih toliko ne interesira šta ljudi van Švicarska misle o njima, više ih interesira šta se dešava u zemlji. Ali, mislim da postoji odre?en broj ljudi koji su postali svjesni da se imidž Švicarske kao ?iste i lijepe zemlje po?inje mijenjati zbog brojnih referendumima koje smo imali u prošlosti – ne samo protiv stranaca nego i protiv munara. Taj imidž zemlje postaje sve negativniji i može se dodatno pogoršati u budu?nosti”, kazao je George Lutz sa Univerzitetu u Lozani.

Svake godine sve ve?i broj imigranata pokušava do?i do razvijenih evropskih zemalja u potrazi za boljim životom i sigurnijim okruženjem. To izaziva reakcije, naro?ito desni?arskih politi?kih stranaka, koje ja?aju ne samo Švicarskoj ve? i u Gr?koj, Ma?arskoj, Francuskoj i Holandiji.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!