Svi zrenjaninski sukobi interesa

26 Dec 2012

Predizborna atmosfera u Zrenjaninu

I dok su zrenjaninci mislili da ?e posle 6. jula odahnuti od politike i da ?e mo?i da nastave svojim mirnim banatskim životom, realnost je pokazala svu svoju nepredvidljivost i pretvorila ovaj vojvo?anski grad u poprište nestabilnosti u kojem predizborna kampanja kao da još uvek traje.

Optužbe opozicije i pozicije doživele su kulminaciju me?usobnim okrivljavanjem za sukobe interesa, što je rezultiralo ostavkom gradona?elnika Zrenjanina na funkciju poslanika u Skupštini Vojvodine, oduzimanjem mandata dvojici odbornika opozicije i ostavkom na?elnice Srednjobanatskog okruga na to mesto. Strasti se i dalje ne stišavaju i ?ini se da ?e sukob stranaka potrajati.

Slu?aj Bošnjak

Agencija za borbu protiv korupcije upozorila je Ivana Bošnjaka, gradona?elnika Zrenjanina, da se time što obavlja istovremeno i tu i funkciju poslanika u pokrajinskoj skupštini, nalazi u sukobu interesa. Bošnjak je na mesto gradona?elnika Zrenjanina došao na predlog Sprske napredne stranke, a posle ostavke Gorana Kneževi?a na istu funkciju, koji je odlu?io da prihvati ponu?eno mu ministarsko mesto u republi?koj vladi. Ivan Bošnjak je na upozorenje Agencije uložio žalbu, a za list Dnevnik izjavio je da ?e se pridržavati zakona, ali da ?e se truditi da zadrži obe funkcije.

– Dok me Agencija za borbu protiv korupcije izri?ito ne obaveže, trudi?u se da zadržim obe funkcije: i gradona?elnika i pokrajinskog poslanika, jer mislim da je na korist Zrenjaninaca da naše potrebe i probleme mogu neposredno da prezentujem u Skupštini Vojvodine – poru?io je gradona?elnik Zrenjanina, objašnjavaju?i da ?e se, ?im dobije drugo rešenje od Agencije, opredeliti u skladu sa zakonom.

– Zakon tu nije dovoljno dore?en. Pokrajinska skupština se nigde ne navodi kao zakonodavni organ, a možda ?e i Zakon o sukobu interesa doživeti promenu. U tom pravcu idu i primedbe koje se formulišu unutar Stalne konferencije gradova i opština, a i u poslednjem susretu sa premijerom Ivicom Da?i?em došli smo do zajedni?kih stavova da je u drugim zemljama u Evropi mogu?e da gradona?elnici obavljaju još jednu funkciju. Imamo primera i u našoj zemlji kao što je to u slu?aju predsednika opštine Apatin – rekao je Bošnjak i podsetio da je poverenje gra?ana dobio u tri izborna kruga na pokrajinskim izborima.

Opozicija je burno reagovala na duplu funkciju Bošnjaka pa su ga predstavnici Demokratske stranke na jednoj od svojih konferencija prozvali „poslednjim Mohikancem“, dok mu je Liga socijaldemokrata Vojvodine poklonila kasicu-prasicu kao upozorenje na potrebu štednje, upozoravaju?i da mese?na primanja gradona?elnika Zrenjanina u tom trenutku nadmašuju i primanja predsednika Srbije.

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije odbio je Bošnjakovu žalbu te je on u novembru saopštio da ?e se odre?i poslani?ke funkcije i da ?e ostati gradona?elnik. On je poru?io da za Zrenjanin može mnogo više uraditi sa te pozicije, ocenivši da to ne bi mogao kao jedan od 20 ili 30 opozicionih poslanika u pokrajinskom parlamentu, koji, kako je kazao, definitivno ima samo protokolarnu ulogu. Opozicija je oštro reagovala i pozvala Bošnjaka da vrati pare koje je zaradio kao poslanik u toj “protokolarnoj” skupštini, a doveden je u sumnju i sadržaj samog rešenja Agencije, odnosno da li je njime uopšte bila predvi?ena mogu?nost da Bošnjak bira izme?u dve funkcije.

Slu?ajevi Kauri? i Vaš

Zgrada suda u Zrenjaninu: A gde je pravda?

Zgrada suda u Zrenjaninu: A gde je pravda?

U me?uvremenu, gradona?elnik Zrenjanina upozorio je da bi i još neki funkcioneri koji su u sukobu interesa trebalo da se vode njegovim primerom i opredele koju ?e funkciju u budu?nosti obavljati. A onda su na sednici gradske skupštine, koja je usledila, a na predlog mandatne komisije, odbornici vladaju?e koalicije izglasali odluku da se Goranu Kauri?u, odborniku DS-a, i Tiboru Vašu, odborniku LSV-a, oduzmu odborni?ki mandati. Ovakva odluka obrazložena je navodnim sukobom interesa dvojice odbornika, koji su u isto vreme primali i odborni?ku i funkcionersku naknadu, na koju su stekli pravo kao bivši gradski funkcioneri.

Goran Kauri? ocenio je da oduzimanje mandata predstavlja uvo?enje prakse parlamentarne diktature, koja ?e, kako je istakao, odvesti u nešto za šta se mislilo da je prošlost.

– Vlast u Zrenjaninu drznula se da protivpravno prakti?no otme dva odborni?ka mandata, bez njihove saglasnosti, i to je presedan u Srbiji – naglasio je Kauri?. On je rekao da nije u sukobu interesa, da nema ni jednu funkciju i da je posle isteka mandata zamenika gradona?elnika želeo da se vrati na radno mesto u Javnu ustanovu Sportski objekti, ali da to nije bilo mogu?e, jer je direktor poništio ugovor o radu.

Tibor Vaš je ocenio da je na delu politi?ko nasilje i da je oduzimanje mandata nedopustivo. On je upozorio da se obratio i Agenciji za borbu protiv korupcije, koju je pitao da li se nalazi u sukobu interesa, ali da mu odgovor nije stigao ni posle više od 15 dana, što po zakonu zna?i da ne postoji kršenje zakona.

– Najnoviji doga?aji u zrenjaninskoj Skupštini nastavak su politi?kog nasilja koje je zapo?eto preuzimanjem vlasti 6. jula, ali oduzimanje mandata odbornicima do sada je nevi?en ?in. U?injena je mandatna kra?a i promenjena volja bira?a nezakonitim putem. Ovo je pravna i politi?ka diktatura koja ne poštuje slovo zakona i time opet dovodi Zrenjanin u žižu interesovanja cele srpske politi?ke javnosti u negativnom kontekstu – saopštio je Vaš, koji se žalio i OEBS-u, jer na istoj sednici nije bio omogu?en prevod njegovog obra?anja. On se sa skupštinske govornice odbornicima obratio na svom maternjem jeziku, ma?arskom, koji je u službenoj upotrebi u Zrenjaninu, ali je ostao uskra?en za prevod, uz obrazloženje da nije mogu?e da se u tom trenutku obezbedi tuma? za taj jezik. O njegovom predlogu se glasalo samo na osnovu naslova koji je bio na srpskom jeziku, i on nije usvojen.

Oba odbornika su najavila i krivi?ne tužbe protiv odgovornih za oduzimanje mandata, a njihove strana?ke centrale podnele su žalbe Upravnom sudu. Odbornici opozicije su u znak protesta za ovu sednicu Skupštine poneli stiropor, kojim su lupali o klupe, kao i više stotina predloga za dopunu dnevnog reda, od kojih ni jedan nije usvojen, ali je zato njihovo obrazlaganje trajalo do ve?ernjih ?asova pa je sednica prekinuta i nastavljena slede?eg dana.

Slu?aj Dulovi?

U me?uvremenu, zrenjaninski ?elnici saopštili su da je Agencija za borbu protiv korupcije odlu?ila da je Tanja Dulovi?, na?elnica Srednjobanatskog okruga, u sukobu interesa time što obavlja i tu i odborni?ku funkciju. Dulovi?ka je ina?e i odbornica DS-a u lokalnom parlamentu. I mada se u javnosti spekulisalo da ?e ona zadržati na?elni?ku funkciju, dan pred zasedanje zrenjaninske Skupštine Dulovi?ka je saopštila da je podnela zahtev Vladi Srbije da je razreši te funkcije, zbog prelaska na drugo radno mesto. Ostavkom na funkciju na?elnice okruga, Dulovi?ka se opredelila da ostane odbornica u Skupštini grada Zrenjanina.

– U iš?ekivanju da me Vlada Srbije razreši dužnosti, odlu?ila sam da podnesem ostavku. Dok ne dobijem rešenje o razrešenju nastavi?u da obavljam funkciju na?elnika – rekla je Dulovi?ka za list Dnevnik.

I dok su sve o?i politi?ke javnosti uprte u grad na Begeju, i pozicija, koju ?ine stranke okupljene oko koalicije SNS i SPS, i opozicija, koju ?ine DS, LSV i SVM, najavljuju dalja sporenja oko toga šta su pravda i pravi?nost, a svaka od njih ima i svoje tuma?enje zakona. Do odluke nadležnih sudova, politi?ka situacija u Zrenjaninu osta?e nestabilna, a atmosfera predizborna.

Žana Majski (Autonomija)

Podelite ovu stranicu!