Svetski memorijski fond pokrenuo onlajn izložbu o subotičkoj Sinagogi

13 Aug 2016

Onlajn izložba nudi sadržaje na engleskom, srpskom i mađarskom jeziku, istorijske tekstove i fotografije

Svetski memorijski fond (WMF) sa sedištem u Njujorku, pokrenuo je onlajn izložbu posve?enu suboti?koj Sinagogi.

Kako je navedeno u saopštenju, izložba je pokrenuta radi upoznavanja sa istorijom ove gra?evine, kao i zbog bolje promocije jevrejske istorije u Subotici, a razvijena je uz podršku fondacija „Dejvid Berg“ i „Rotšild“.

Onlajn izložba nudi sadržaje na engleskom, srpskom i ma?arskom jeziku, istorijske tekstove i fotografije.

Ovaj fond posve?en je o?uvanju i revitalizaciji Sinagoge ve? 15 godina, a u?estvovao je u finansiranju obnove jedne od ?etiri fasade objekta, dok je organizacija „World Monument Watch“ tri puta zaredom Sinagogu svrstavala me?u stotinu najugroženijih spomeni?kih objekata u svetu.

Sinagoga u Subotici po arhitektonskom rešenju spada u najlepše gra?evine secesije ovog podneblja. Sagra?ena je 1902. godine u stilu ma?arske secesije, po projektu Dežea Jakaba i Marcela Komora.

Sinagoga je zašti?eni spomenik kulture i uspomena na 4.000 suboti?kih Jevreja prognanih i umorenih u fašisti?kim logorima u Drugom svetskom ratu.

U poslednjih nekoliko godina završena je rekonstrukcija sve ?etiri fasade i kupole objekta, a prema najavama predstoji i rekonstrukcija unutrašnjosti.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!