SVETLANA LUKIĆ: Plavi taxi

15 Dec 2012

Na Srbiju su se obrušile dve elementarne nepogode, jedna u vidu H2O u smrznutom stanju zvana sneg, a druga u usijanom stanju, koja se odaziva na Aleksandar Vučić

Na Srbiju su se obrušile dve elementarne nepogode, jedna u vidu H2O u smrznutom stanju zvana sneg, a druga u usijanom stanju, koja se odaziva na Aleksandar Vu?i?.

Jedina poslovica o snegu koja se ovde prenosi transgeneracijski je – ne pada sneg da pokrije breg… Tragovi se najbolje vide na Horgošu: sa ma?arske strane kilometarska kolona kamiona stoji na o?iš?enom autoputu ?ekaju?i da pro?e srpsku zavejanu granicu. Dvoglavi beli orao se stopio sa snegom: za dva dana ?etvoro ljudi se smrzlo, hiljade su satima bile zavejane na drumovima, kamioni i cisterne su se klizali po autoputevima i stvarali haos, u Beogradu su ljudi satima ?ekali gradski prevoz i kamione za ?iš?enje i posipanje soli… To je jedna ?injenica; druga je da su se svi, po?ev od premijera, ministara pa do gradona?elnika trudili da nešto urade. Vu?i? je, u svojstvu ministra odbrane, naredio vojsci da pomogne svom narodu; Da?i?, u svojstvu ministra policije, policijskim upravama da pomognu svome narodu. Legendarni Drobnjak iz Puteva Srbije je stavio na raspolaganje narodu sve svoje resurse, a nije izostalo ni lepo ponašanje: ?ak se i ministar Mrka izvinjavao zavejanim gra?anima, a ?ilas, tradicionalno, svojim Beogra?anima… U ?emu je onda problem? U rasulu koje vlada u državi, u tome što je godinama stvaran sistem u kome je planski kidana svaka veza izme?u ministarstava, stru?nih službi, javnih preduze?a… Ovaj sneg koji nas je bacio na kolena je još jedan konkretan rezultat feudalizacije politi?kog sistema, shvatanja koalicione vlade, partijske države… Ko je zakasnio sa izdavanjem zabrane da se kamioni i šleperi kre?u po ovakvom vremenu, ko je na drumove izveo kamione za ?iš?enje koji imaju izlizane gume, ko je kupio tramvaje sa niskim podom koji ostaju u garaži ?im padne malo ve?i sneg, kako ministar Da?i? nare?uje policajcima da pomognu zavejanim gra?anima kada, kako nam ju?e javlja Sindikat srpske policije, 90 odsto službenih vozila, mimo zakona, vozi sa letnjim gumama, a ve?ina nema ni obaveznu dodatnu opremu – prvu pomo?, trougao, lance za sneg i sredstvo za vu?u vozila.

Naravno da se znaju odgovori na sva ova pitanja, ali problem je u tome što oni jedni druge ne žele da optužuju jer su i sami deo tog rasula, jer su im to koalicioni ili poslovni partneri, ili jedno i drugo, ili su im to politi?ki neprijatelji koji bi mogli da telefoniraju u tužilaštvo, koje ?e im, kao i Miroslavu Miškovi?u, jednoga jutra poslati plavi taksi sa rotacionim svetlima.

Upadljivo je da se niko nije obratio gra?anima, sa molbom ili pretnjom zakonom, da o?iste sneg ispred svojih radnji i ulaza, niko se nije usudio da ih pozove na solidarnost ili odgovornost, jer znaju da kod gra?ana nemaju nikakvog politi?kog, intelektualnog i ljudskog ugleda; ljudi su primili poruku koja im se šalje godinama – glasajte za nas a onda idite ku?i i ?ekajte poštara sa ?ekom za penziju ili platu, ?utite do slede?ih izbora, mi, država, preuzimamo sve u svoje ruke, od budžeta do ?iš?enja snega ispred vaše kapije. Sre?om da se niko nije setio da u ovom haosu iza?e da štrajkuje i zakr?i i ovo malo prohodnih puteva. Bila bi to slika koja dokazuje da su Maje svoj kalendar podešavale prema nama.

U poljskom gradu Š?e?inu seljaci su danima štrajkovali tako što su svoje traktore vozili toliko sporo da je u gradu vladao haos, ali kada je pao sneg, uzeli su lopate u ruke i u znak solidarnosti sa svojim sugra?anima po?eli da ?iste sneg sa trotoara. Da li možete da zamislite tako nešto kod nas – da se neko ljuti na državu tako što pomaže svojim sugra?anima. U kom je stanju bila ona mlada Beogra?anka koja je ju?e, promrzla, mokra i o?ajna što toliko ?eka autobus, napala prvo voza?a a onda beže?i od njega – i policajca koji je pokušao da je zaustavi? Da li su to ljudi koji ?e Aleksandru Vu?i?u dozvoljavati sve, opraštati sve i glasati za njega sve dok bude hapsio – koga god.

Ju?e je satima saslušavan Miroslav Miškovi?, a onda je zajedno sa sinom Markom, još jednim koji je nosio gajbice, vra?en u zatvor. Aleksandar Vu?i? se kao nepogoda stuštio na ?oveka koga je Tadi? do ju?e molio da, preko patriotskog poreza, vrati malo od onih para koje je pokrao od gra?ana ove zemlje. Kao što se i o?ekivalo, umukli su svi oni politi?ari, ministri, akademici, novinari i estradni umetnici koje je godinama pojio šampanjcem; oni su nevini koliko i Deltina dugogodišnja menadžerka Milka Forcan, arhetip srpske biznismenke. U strahu da rotaciona svetla ne zasvetle i pred njenom ku?om, ona dodaje gran?ice na loma?u, pojavljuje se u medijima i cinkari svog Pigmaliona koji je, gle ?uda, poludeo i nezakonito po?eo da se bogati baš od leta gospodnjeg 2010. kada je ona, posle 18 godina služenja, odlu?ila da ga napusti.

Miroslav Miškovi? je tamo gde i treba da bude, ali problem je u tome što svaki ugovor koji je potpisao sa državom, a takvih je najviše, ima i drugu ugovornu stranu. ?iji su to potpisi? Oni su ovoj državi i društvu u?inili mnogo ve?u štetu nego Miškovi? i sin. Ovaj trgovac vo?em i povr?em je svoju imperiju gradio od 1991. do prekju?e. Mnogo je snega u tom vremenskom rasponu palo i mnogi predsednici i ministri su sedeli na njegovom kanabetu. Problem sa obimom i strukturom korupcije u ?ijem centru je Miškovi? je takav da bi Aleksandar Vu?i? morao da izgradi još jedno krilo Zabele da bi u njega stali svi Deltini politi?ki i poslovni partneri. Po definiciji, ovo hapšenje je politi?ko jer ?e Vu?i? morati da se zaustavi kod prvog ozbiljnijeg igra?a iz svoje okoline, da ne bi pala vlada. Kao i posle atentata na premijera ?in?i?a, tzv. me?unarodni faktor ?e se složiti da bi bilo kontraproduktivno i opasno po stabilnost zemlje da se krene na nekog Koštunicu. Može se desiti da u tim okolnostima isfrustrirani Vu?i? posegne samo za DS-ovim bivšim ministrima, što ?e dodatno poja?ati utisak da je njegov osnovni motiv politi?ka odmazda.

Prava borba protiov korupcije u Srbiji uvek mora nai?i na nepremostiv problem, isti onaj zbog koga bi neko, i da je hteo da sudi ratnim zlo?incima, ratnim huška?ima i ideolozima, morao da odustane, jer bi pola Srbije sudilo drugoj polovini, a na optuženi?koj klupi bi se me?u prvima pojavili Nikoli? i Vu?i?. Pravo, sveobuhvatno kažnjavanje onih koji su zemlju prodali Miškovi?u i ostalim maroderima zna?ilo bi takav politi?ki potres da ga država verovatno ne bi preživela, DS sigurno. Dok slušam kako se po kafi?ima i slavama prave spiskovi ljudi koje treba hapsiti, ne mogu da još jednom ne pomislim, sa gnevom, na DS: izru?ili su nas ovom ?oveku koji je krenuo u juriš koji, ako ne bude kontrolisan elementarnim zakonskim i politi?kim normama, može biti takav da ?emo posle njega spuštati šalone u strahu od onih koji marširaju pod našim prozorima. Zbog toga “konstruktivno” krilo tzv. gra?anske Srbije tvrdi da se DS, LDP… moraju sa?uvati po svaku cenu, da im se moraju oprostiti svi pokradeni milioni, svo pokradeno gra?evinsko zemljište i sve fabrike, sve odluke koje su nas dovele do toga da prvi ve?i sneg doživljavamo kao smrtnu opasnost. Da bi im se oprostilo, moraju prvo da traže oprost, ali pre svega da pokažu da sada, u ovom zagrobnom životu Srbije, znaju šta ?e sa njom. Dok se to ne desi, osim njihovih naopakih ustava i zakona, važi?e i Hajneove re?i – moramo oprostiti svojim neprijateljima, ali ne pre nego što bar neki od njih ne budu obešeni.

PS: Mogu?e je da ?e borba protiv korupcije završiti u snegu: Vu?i?ev blindirani džip se isklizao i udario u banderu na Zelenom vencu. Živ je.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!