SVETLANA CENIĆ / SLOBODAN LUKIĆ: Zašto se Dodik izvuče iz svake korupcionaške afere?

18 Sep 2016

"U Republici Srpskoj Dodik drži pod kontrolom sve institucije, uključujući i Specijalno tužilaštvo i sudove"

U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o korupcionaškim aferama predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su bili dva ekonomska analiti?ara iz Republike Srpske – Svetlana Ceni? i Slobodan Luki?.

Bilo je re?i o tome zašto nema pomaka u istrazi oko toga kako je Dodik kupio vilu na Dedinju, zašto Srbija nije poslala Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podatke o kupovini te vile, zbog ?ega Dodik nije saslušan, da li se istražuje koliko je Dodik bio umešan u bankrot Bobar banke, da li Tužilaštvo Bosne i Hercegovine blokira istragu o tim aferama, zbog ?ega nije nikada utvr?eno da li je istinita tvrdnja Gordana Milin?i?a, bivšeg ambasadora Bosne i Hercegivine u Rusiji, da je Dodik dobio na poklon kilogram zlata od jednog ruskog biznismena, koliki je njegov uticaj na pravosudne organe Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kako rukovodstvo Srbije štiti Dodika, kao i tome koliko referendum o Danu Republike Srpske pomaže Dodiku da se izvu?e iz poslednjih korupcionaških afera.

Omer Karabeg: Do pre nekoliko meseci mediji su bili prepuni tekstova o Dodikovoj vili na Dedinju i na?inu kako je on postao njen vlasnik. ?ak je i glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihovi? potvrdio da se o tome vodi istraga. Odjednom je sve prestalo.

Svetlana Ceni?: Nije prestalo, istraga i dalje traje. Bosna i Hercegovina je zvani?no zatražila od Srbije da joj dostavi uplate za tu vilu i sve podatke koji se ti?u kupovine te vile. Jer, znate, nelogi?no je da neko upiše vilu na svoje ime, a da nije imao dokaz o vlasništvu i potvrdu da je pla?en porez.

Gospodin Vu?i? i njegov tim, kako sam saznala, smatrali su taj zahtev maltene kao da neko od njih traži da hapse Dodika, što je smešno. I Srbija svaki dan traži sli?ne podatke od Bosne i Hercegovine i zemalja u regionu. Ali u ovom slu?aju vlasti u Srbiji su se postavile zaštitni?ki prema Miloradu Dodiku. Pitanje je da li ?e Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i pravosu?e Bosne i Hercegovine dobiti te podatke od Srbije.

A što se ti?e glavnog tužioca gospodina Salihovi?a, koga ste pomenuli, on po “?uvenoj“ reformi pravosu?a, koju je bivši Visoki predstavnik Pedi Ešdaun ozna?io kao temelj pravosu?a u BiH, ima pravo da izuzima predmete i da ih dodeljuje sebi. Gotovo sve predmete koji se ti?u pomenutih afera Goran Salihovi? je dodelio sebi – i Pavlovi? banku, i Bobar banku, i slu?aj Boska i slu?aj Špiri?. Sve to on drži kod sebe.

Slobodan Luki?: Mi nemamo nezavisno pravosu?e. U Republici Srpskoj Dodik drži pod kontrolom sve institucije, uklju?uju?i i Specijalno tužilaštvo i sudove i pokušava da trguje sa organima pravosu?a na nivou Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju Dodikova vila, nema tu nikakvih nejasno?a. Zna se ko je uplatio Dodiku da kupi vilu.

Tužio?eva fijoka

Omer Karabeg: Gospo?o Ceni?, ako se i dalje vodi istraga zašto onda Tužilaštvo do sada nije saslušalo Dodika?

Svetlana Ceni?: Da bi došlo do saslušanja mora postojati nalog tužioca. Ali, kao što sam rekla, sve te predmete gospodin Salihovi? drži u svojim fijokama. Tako je on prakti?no blokirao sve te istrage. Recimo, Bobar banka je ?ist slu?aj, istraga je završena 99,9 posto, a Salihovi? ga i dalje drži u fijoci. ?eka se samo nalog tužioca, a on nikako da stigne.

To je posledica nakaradne reforme pravosu?a koja je ljudima skromnih profesionalnih kapaciteta, o moralnim da i ne pri?am, poverila mo? da dodeljuju predmete kome ho?e, da ih sklanjaju, da se igraju s njima. Mene ne bi ?udilo da i posle ovog razgovora glavni tužilac reaguje. On se uvek oglašava saopštenjima, a pri tome ne objašnjava šta radi sa predmetima koji su završeni, gde se ?eka samo njegov nalog da bi se proces nastavio.

Omer Karabeg: Koliko je Dodik umešan u aferu Bobar banke?

Slobodan Luki?: O propasti Bobar banke se manje-više sve zna. U igri je bilo negdje oko 350 miliona konvertibilnih maraka. Bobar banka je prikupljala sredstva od vlade, javnih fondova, gradova, opština i, naravno, od privatnih lica. Bobar banka je davala visokorizi?ne kredite onima koji su bili bliski vrhu Republike Srpske. Zašto su ti krediti bili visokorizi?ni? Zato što ljudi koji su ih dobijali nisu garantovali otplatu svojom imovinom.

Recimo, kredit od pet miliona garantovan je imovinom od 150.000 maraka, što je smiješno. Zna se dobro da nijedan visokorizi?ni kredit Bobar banke nije mogao biti dodijeljen bez Dodikovog odobrenja. To mi je potvrdio i pokojni vlasnik banke Gavrilo Bobar sa kojim sam razgovarao tri mjeseca prije njegove smrti. Dodik je potpuno kontrolisao Bobar banku. On je vrlo dobro znao šta se tamo dešava. Zna se i ko je deponovao pare i ko je odobravao plasmane. Klju?ni igra?i su bili Dodik i Tegeltija, Dodik u prvom redu.

Kilo zlata

Omer Karabeg: Šta je sa aferom “kilo zlata“? Pre godinu dana bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Gordan Milini? rekao je da je bio prisutan kada je jedan ruski biznismen poklonio Dodiku kilogram zlata jer mu je ovaj dao koncesiju da eksploatiše rudnik mrkog uglja Lješljan kod Bosanskog Novog. Milini? je rekao da ?e to posvedo?iti i na sudu. Digla se prašina oko tog slu?aja i onda je sve zaboravljeno.

Svetlana Ceni?: Smešno je pominjati kilogram zlata, kada nestaju stotine miliona. U trenutku kada je Gordan Milini? izašao sa svojom tvrdnjom kilogram zlata je vredeo 50.000 konvertibilnih maraka. Znate li šta je 50.000 maraka u odnosu na 50 miliona ili 500 miliona? Ništa, ali kilogram zlata ljudima zvu?i. Što se ti?e Bobar banke, moram re?i da se krivica ne može isklju?ivo locirati na Dodika nego i na ljude koje je on uzdigao i koji su se krili iza njegovih le?a. Naravno, pod njegovom zaštitom i patronatom. Ali u Bobar banci nije bio samo problem što su se visoki krediti davali ljudima koji nisu imali odgovaraju?e pokri?e.

Bilo je primera da firma bude formirana danas, sutra dobije ?etiri i nešto miliona kredita, a da se kao pokri?e stavljaju menice na objekte koji ?e se tek sagraditi. Onda možete zamisliti razmere tih mahinacija. Ja bih krivi?no gonila i sve one koji su, i pored toga što su znali kakvo je stanje u Bobar banci, sve to aminovali. Nisu nevini ni opštine i javna preduze?a koji su držali novac u toj banci, iako su znali šta se tu radi.

Depozite u Bobar banci imali su i gra?ani koje je banka namamila visokim kamatama. Jednoj gospo?i, koja je za milion maraka prodala nasledstvo svog dede, banka je ponudili kamatu od ?etiri i nešto procenta. Ona je sve novce stavila u tu banku i nikad više do njih ne?e do?i. Zamislite samo kakav je to zlo?in. Ali opet kažem – ne može se okriviti samo Dodik, u pitanju je mnogo širi krug ljudi koji su galantno trošili pare te banke kao da im ih je tata ostavio.

Omer Karabeg: Da li je Gordan Milini? ikada pred sudom dao iskaz o tom kilogramu zlata?

Svetlana Ceni?: Gordan Milini? je bio pozvan i on je dao svoj zvani?ni iskaz, a šta ?e dalje od toga biti – to ?e se videti.

Slobodan Luki?: Sve je to posljedica ?injenice što su i tužilaštvo i sud pod politi?kim uticajem. Nije samo u pitanju Milorad Dodik nego i Dragan ?ovi? i Bakir Izetbegovi? i ?itava partijska infrastruktura. Do mesta sudije i tužioca dolazi se po politi?koj liniji. ?itav sistem je okovan korupcijom i to je jako teško razbiti.

Istraga obustavljena

Omer Karabeg: Kako se Dodik izvukao iz afere vezane za finansijske malverzacije oko izgradnje autoputa Banja Luka – Gradiška, zgrade Vlade Republike Srpske i Doma Radio televizije Republike Srpske? Koliko znam protiv gospodina Dodika i nekoliko drugih funkcionera vo?ena je istraga od 2007. godine, ali je obustavljena 2011. godine. Kako je do toga došlo?

Svetlana Ceni?: Predmet je preba?en na niži nivo i onda je taj nivo odbacio tužbu. Za gospodina Dodika bilo bi bolje da je proces nastavljen i da su ga oslobodili, jer se za isto delo ne može dva puta goniti, niti suditi. Me?utim, nije tako ura?eno, pa se bojim da to može biti aktualizovano kad-tad. Mislim da to gospodin Dodik zna.

Omer Karabeg: Taj slu?aj je, zna?i, bio preba?en na nivo Republike Srpske i onda je obustavljen.

Svetlana Ceni?: Jeste. Re?eno je da nema osnova za krivi?no gonjenje ili tako nešto, zavisi šta napišu u obrazloženju. I to je tako ostalo.

Slobodan Luki?: Imao sam priliku da vidim taj predmet i da ga sticajem okolnosti držim u ruci. Mislim da je istraga vo?ena dobro i da je sve dokazano. Ali Dodik je 2011. godine uspio da glavni tužilac Barašinom taj predmet prebaci na Specijalno tužilaštvo Republike Srpske koje je, kada je dobilo predmet, odustalo od gonjenja.

Sav ovaj cirkus, koji Dodik sada pravi, svodi se na njegov pokušaj da kompromituje sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine uklju?uju?i i Državnu agenciju za istrage i zaštitu. On se zalaže da sve nadležnosti za gonjenje kriminala i korupcije budu na entitetu – da on ne bi mogao da bude gonjen. U me?uvremenu, Dodik je ponovo pokušao da trguje, ovog puta preko Gorana Salihovi?a – o tome govore oni poznati transkripti. Ina?e, pogledajte ?ime se tužioci sada bave. Oni podižu optužnicu za nekih 14.000 maraka zbog utaje poreza, a ne bave se oplja?kanim milionima. Te predmete sklanjaju u ladicu.

Omer Karabeg: Kako je Dodik uspeo da ostvari uticaj, ne samo na pravosu?e u Republici Srpskoj, nego i na pravosu?e u Bosni i Hercegovini?

Svetlana Ceni?: Jedna tre?ina svih zaposlenih u državnim organima Bosne i Hercegovine, pa i u pravosu?u, su Srbi iz Republike Srpske. Budite sigurni da vlast Republike Srpske nikada ne?e predložiti Srbina iz Federacije.

To je jedno, a druga stvar – kriminal ne poznaje ni veru, ni naciju. Kupiti ?oveka danas je tako lako, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Pogledajte koliko je afera zbog podmi?ivanja sudija i tužilaca. Ovde su ljudi najjeftinija roba. Sve drugo je skupo, samo su ljudi jeftini. Kad je to tako, onda možete ostvariti uticaj kakav god ho?ete.

Beogradsko kanabe

Omer Karabeg: Gospo?a Ceni? je pomenula da Srbija ne šalje podatke o kupovini Dodikove vile. Zašto rukovodstvo Srbije toliko podržava Dodika? Recimo, nijedan zna?ajniji doga?aj u Srbiji ne može da pro?e bez njega. Jedan analiti?ar je nedavno rekao da je Dodik toliko prisutan u Srbiji da se postavlja pitanje da li je predsednik Srbije on ili Tomislav Nikoli?.

Slobodan Luki?: Može se re?i da je Republika Srpska jedino što je Srbija dobila devedesetih godina. O tome je govorio i predsjednik vlade Srbije. Drugo, i Srbija i Republika Srpska se nalaze u teškoj ekonomskoj situaciji. Dodik odavde stalno bježi u Srbiju zato što smo mi bankrotirali. ?im nema para ni za penzije, ni za zdravstvo, ?im kasne plate – jasno je da se entitet nalazi u haosu.

Oni traže podršku jedni od drugih. Mislim da je ovo što radi Vu?i? miješanje u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Da nije tako, on bi jasno rekao da se ne može podržati Dodikov nacionalizam, jer ovo što Dodik radi sa referendumom nije ništa drugo nego nacionalizam, a Srbija to podržava.

Svetlana Ceni?: Neko je na društvenim mrežama objavio sve Dodikove slike sa rukovodstvom Srbije – sa svima onima koji su bili ministri, premijeri i predsednici. O?igledno je da mu je politi?ki život malo duži od njihovog. Ina?e, Republika Srpska je uvek služila Srbiji za potkusurivanje. To je ono – evo, vidite kako su oni strašni, šta su sve po?inili, ali mi možemo da ih kontrolišemo.

Tako je Srbija ja?ala svoje pozicije kod me?unarodne zajednice. Vidim sada kako i vlast i opozicija iz Republike Srpske po ko zna koji put idu na kanabe u Beograd, pa kažem: ako je i za reprizu – mnogo je, povra?a mi se, jer se setim tih istih odlazaka kod Miloševi?a na kanabe, pa povratka s kanabeta. Sada se to ponovo vra?a. Kao loš san.

Da ne kažem da je premijer Srbije gospodin Vu?i? došao na partijsku, kulturno-umetni?ku amatersku predstavu, što je u stvari bilo nedavno otvaranje trideset kilometara autoputa Doboj – Prnjavor. Pozivnice su bile ispisane na memorandumu Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Njihovi predstavnici i predstavnice su obavestili javnost da je to poklon gra?anima Republike Srpske. Koji poklon? Tih 650 miliona kredita koji su potrošeni za autoput – mi pla?amo.

Zašto je gospodin Vu?i? došao na predstavu SNSD-a i njegovih satelita? Da li je time hteo da poru?i s kim se svrstava i koga podržava u ovoj predizbornoj kampanji? Ako je to tako, onda bi bio red da se ova naša huda opozicija u Republici Srpskoj mane tog šetanja od kanabeta do kanabeta.

Da pomenem još jedan primer. Pojavio se neki papiri? koji se otprilike zove – kasno vru?e leto i rana jesen. To je, zamislite molim vas, navodno papir arapsko-ameri?ko-turskih i ne znam još kojih obaveštajnih službi. Sve je strpano u to – i destabilizaciju Srbije i destabilizacija Republike Srpske. Svet, ina?e, ništa drugo ne radi nego samo kuje zavere protiv nas. I zamislite, to se ozbiljno razmatra u kabinetu premijera Vu?i?a. Nekad pomislim, bože gospode, gde ja ovo živim.

Referendum kao zaštita od afera

Omer Karabeg: Koliko je raspisivanje referenduma o Danu Republike Srpske pomoglo Dodiku da se zaborave ove poslednje afere oko kupovine vile na Dedinju i Bobar banke? Da li je to oja?alo njegovu poziciju u Republici Srpskoj?

Slobodan Luki?: Možda ?e djelimi?no oja?ati, jer se vrlo dobro zna s kojim ciljem je Dodik zakazao referendum sedam dana pred lokalne izbore. Meni je malo ?udno da se opozicija s iskusnim politi?arima Ivani?em i Bosi?em nasankala na taj referendum. Referendum je staro sredstvo koje Dodik koristi da bi se održao. Kako bi se održao u ovom potpunom ekonomskom fijasku Republike Srpske – kada ne bi zveckao referendumom.

Vjerovatno ?e i ovoga puta uspjeti nešto da uradi, ali to njegovo zveckanje referendumom može dugoro?no i srpski narod i Bosnu i Hercegovinu, ali i Srbiju dovesti u izuzetno tešku situaciju.

Svetlana Ceni?: Što se ti?e referenduma, mogu?e je da Dodik dobije glasove na ovim lokalnim izborima i da napravi dobru startnu poziciju i za parlamentarne izbore 2018. godine, ako ga Srbija bude podržavala kao do sada i ako se svako malo bude šetao do Beograda.

Ina?e, ovde se igra na najniže emocije, jer u Republici Srpskoj vlada stravi?an strah da te ne proglase za lošeg Srbina ili lošu Srpkinju. A znamo kako takvi prolaze. Kada se kaže Srbija, pa taman da je tamo i Hitler na vlasti, mi moramo da pla?emo, ne smeš da kažeš ništa protiv Srbije, ne smeš da kritikuješ Srbiju. Kada se kaže referendum, se?emo vene, jer, ako to ne radimo, onda smo loši Srbi.

I još nešto – ako se kod nas dogovori prave u kafanama, kao što je bio onaj kafanski susret izme?u gospodina Izetbegovi?a i gospodina Dodika gde su se oni dogovorili o mehanizmu koordinacije – pitam se u kojoj su kafani Izetbegovi? i Dodik dogovorili ovu farsu oko referenduma. A ona se svodi na slede?e: ja podnesem apelaciju Ustavnom sudu, a ti odgovoriš referendumom, onda ja podnesem još jednu apelaciju i mi se tako igramo i dobijamo izbore, dok je sve ostalo gurnuto u stranu.

Omer Karabeg: Da li mislite, ako se ovako nastavi, da Dodik nikada ne?e završiti pred sudom, da ?e istrage i povodom ovih poslednjih afera biti obustavljene i da ?e sve završiti kao sa onom aferom oko zgrade Vlade, Doma RTS i autoputa?

Slobodan Luki?: Znam da ?e biti dosta teško izvesti Dodika pred sud, ali mislim da su promjene neminovne. One moraju da do?u. Dodik ne?e mo?i da izbjegne odgovornost, mada sada to tako izgleda. Bez obzira na kratkoro?ne benefite koje Dodik postiže ovim igrarijama – mislim da je on dugoro?no potrošen i da ?e morati da odgovara. Ubje?en sam u to.

Svetlana Ceni?: Može se desiti da se ti procesi razvla?e dok ne zastare. I ranije je bilo takvih slu?ajeva. S druge stane, znam da ovakvi ljudi, kao što je Dodik, kao što su bili i njegovi prethodnici, savršeno odgovaraju toj takozvanoj me?unarodnoj zajednici. Onaj ko ima putera na glavi i oraha u džepu, ko zve?i kad hoda, podložan je svim mogu?im ucenama i zavrtanjima ruke.

Samo se predmet izvu?e iz fio?ice, a onda se brzo menjaju stavovi. Se?ate se koliko smo puta do sada imali odlu?no srpsko – ne i onda odjednom odlu?no – da. Sli?no je bilo i sa bošnja?kim politi?arima, ali sada govorimo o onima iz Republike Srpske. Od odlu?nog – ne, do odlu?nog – da, samo je jedan milimetar, jedna sekunda. I onda se pristaje na sve.

(Omer Karabeg, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!