SVETISLAV BASARA: Rađanje ekspres lonca

25 Aug 2017

Ako se možda pitate kakvu je poruku povlačenjem ambasadskog osoblja Srbija htela da pošalje Makedoniji, reći ću vam da ta poruka i nije bila upućena makedonskoj, nego domaćoj, srpskoj javnosti

Srpsko državotvorstvo i njegova diplomatija – koja je, uzgred re?eno, bila najbolja i najefikasnija dok joj šef beše Kodža Miloš – tradicionalno se zasnivaju na temeljima triju narodnih umotvorina… 1. na pri?i o ?oban?etu koje je, da bi se našalilo sa selom, svaki ?as vikalo “upomo?, vuk” i koje se, kad se vuk jedne zgode zgode zaista pojavio, našlo u nebranom grož?u; 2. na skaski o istom tom ?oban?etu koje se naljutilo na selo, pa u znak odmazde odseklo sopstveni Crveni Ban. I – 3. Na uzre?ici/posko?ici/poslovici – tresla se gora, rodio se miš.

Pri?u, pretpostavljam, znate, ali hajde ipak da obnovimo gradivo. Pre dva-tri dana sa srpskih televizora, board kompjutera, ekrana mobilnih telefona i ringli, gromoglasno je odjeknula vest da je naše Vrhovno Državotvorstvo povuklo celokupno osoblje ambasade u Skoplju “na konsultacije”, što je, ina?e, postupak kome se u diplomatiji pribegava isklju?ivo nakon objave rata, ali se – osim možda Dragomira “Bucko lazmisla” An?elkovi?a – malo ko uzrujao ?uvši tu vest jer je svima bilo jasno da se Vrhovno ?oban?e zbog ne?ega naljutilo na selo i da ?e uskoro uslediti i obrazloženje zbog ?ega je odseklo Crven Ban.

Crven Ban je ovoga puta otfikaren – saopšteno je sa Visokog Mesta – zato što su “makedonske vlasti sprovodile ofanzivnu obaveštajnu delatnost” prema osoblju ambasade, a kako su je “sprovodile” i kakva je to “ofanzivna delatnost”, o tome ?emo možda saznati nešto više kada Da?i? obavi “konsultacije” sa svojim kaunterpartom – domarom skopske ambasade, a do tada nije zgoreg spomenuti – mada ?e biti džaba kre?enje – da odre?ene službe svih država na ovom svetu sasvim legalno i legitimno “drže na oku” ambasade u svojim prestonicama, kao što, zauzvrat, i ambasade sasvim legalno i legitimno, iako doduše defanzivno, “obaveštajno” deluju prema zemljama doma?inima. Zato – izme?u ostalog, naravno – ambasade i postoje.

Budu?i da je defanzivnost apsolutno nespojiva sa jurišni?kom suštinom srpskog nacionalnog bi?a, u diplomatskim kuloarima se onomad zašuškalo da je ambasada Srbije u Skoplju povremeno malo ofanzivnije delovala prema zemlji doma?inu, pa je, verovatno, i zemlja doma?in malo ofanzivnije delovala prema ambasadi, ništa, dakle, ni novo ni ?udno.

Ako se možda pitate kakvu je poruku povla?enjem ambasadskog osoblja Srbija htela da pošalje Makedoniji, re?i ?u vam da ta poruka i nije bila upu?ena makedonskoj, nego doma?oj, srpskoj javnosti, sli?no kao što ni namera otpravnika onog grotesknog, freskopisanog voza (kud li se dede) nije bila da Albance u Prištini ubedi da je Kosovo Srbija, nego da u to ubedi Srbe na polaznoj stanici, to jest u Beogradu. Tresla se, dakle, (po ko zna koji put) gora, rodio se miš. Nevolja je što se miš polako pretvara u ekspres lonac, a znamo da na lestvici evolucije ekspres lonac od zahuktale lokomotive deli samo jedan korak.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!