SVETISLAV BASARA: Poreklo autošovinizma

01 Jun 2016

Ako mene pitate, u Srbiji je - osim lopovluka i lupetanja - maltene sve drugo neisplativo

Interesuje li vas zašto bi moja malenkost više volela da Politikin glodur bude Ljuba Živkov, a ne Smajlovi?ka, i zašto držim da bi Novosti bile sjajne novine da ih umesto Dmitrovi?a ure?uje Teofil Pan?i??

Izne?u razloge, polako, ne tr?ite pred rudu – pre nego što krenemo u sitna crevca, zapitajmo se šta bi vam Smajlovi?ka i Dmitrovi? rekli zašto bih ja voleo da umesto njih glodurišu, po meni, kompetentnije osobe.

Rekli bi vam – a to vam stalno i govore (i pišu) – da je to zato što mrzim Srbe, što sam autošovinista, kroatofil, što mrzim ?irilicu i što – vi?i vraga – popreko gledam na ?injenicu da se Politika štampa na srpskom jeziku. Idemo dalje. Da se možda nekad niste zapitali da li je mogu?e – ako ne u novinama, a ono bar u delirijumu – da glodur londonskog, da kažemo, Tajmsa argumente svojih neistomišljenika obesnaži tvrdnjom da su neistomišljeni?ke zamerke motivisane mržnjom na fakat da se Tajms štampa na engleskom jeziku.

To ni u delirijumu nije mogu?e, ali je u Srbiji i te kako mogu?e, i ne samo da je mogu?e, nego je i društveno poželjno i isplativo i samo je zbog toga, ako mene pitate, u Srbiji – osim lopovluka i lupetanja – maltene sve drugo neisplativo.

Setite se kad su onog Veljinog “operativca” priupitali za neke ?a?anske marifetluke, a on kao iz topa ispalio da ?e odgovor na neprijatna pitanja dati – “kad Kosovo ponovo bude srpsko”. Budu?i da Kosovo još nije srpsko, odgovori na pitanja nisu dati. Treba li pominjati ?uvenu repliku “Hilandar gori, a vi mene pitate za obijanje trafika”.

Dobro, de, sve su to ljudske va?evine od kojih nije imun ni ostatak belog sveta, znamo, uostalom, da su svetinje odli?na maska za svakakve nesvetosti, ali nije dobro kad va?evine tog tipa po?nu da daju osnovni ton u jednom društvu i kada tim društvom – nemojmo tražiti eufemizme – preovlada, nazovimo je, svesna, programirana psihopatologija.

U tom društvu onda sve krene naopako, zapo?inje ona ?uvena “negativna spirala”, beskrajno (rekao bih sadisti?ko) recikliranje zlo?ina “po?injenih nad nama”, beskrajno naricanje nad stvarima koje se više ne mogu popraviti – ali iz kojih mogu proizi?i budu?i belaji – i beskrajno skretanje pažnje sa bitnih na nebitne stvari, da bi na kraju sve završili u košmaru izvrtanja ?injenica, verbalne manipulacije “ljudskim” i “demokratskim” pravima, ukratko – u svemu ovom u ?emu živimo, takore?i životarimo.

A evo i razloga zbog koji bi bilo dobro (iako je nemogu?e) da srpske mejnstrim medije ure?uju gorepomenuta gospoda, Živkov i Pan?i?. Imaju ljudi duha i duhovitosti, popravili bi raspoloženje, a sve dobre stvari nastaju iz dobrog raspoloženja. Secite me gde sam najtanji ako nije tako. I mislite o tome.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!