SVETISLAV BASARA: Nojeva barka

20 Dec 2015

Ako stvari sa EU krenu po zlu, ukrcaćemo se u Hram Svetog Save i otploviti... A gde? E, to je državna tajna

Znate li onaj prastari vic o crnogorskim serdarima i vojvodama koji vije?aju dal’ da objave rat Americi – koja se nešto grdno bijaše zamjerila u ono doba u CG vrlo popularnoj Rosiji – il da ga ne objave. Padaju prijedlozi i za i protiv. Ne srlja se. Sve se promišlja. Sve se uzima u obzir. Contingency planning, jednom rje?ju.

A šta da radimo – pita Vije?e jedan oprezni vojvoda – ako – slu?ajno, slu?ajno, pu, pu, pu, ne bilo primjenjeno – rat izgubimo? Na to ?e jedan ratoborni serdar ka iz puške Manduši?a Vuka. Ka prvo, zbori serdar, nemogu?e je da mi izgubimo rat, a ako ga (zbog izdaje, naravno prim. aut.) nekim slu?ajem i izgubimo, e, onda ?e nas Amerika izdržavati i raniti, nisu Amerikanci ka Nijemci, ne bave se oni genocidom. I pro?aja…

Pa zato sam ja i pravio pitanje, oglašava se onaj oprezni vojvoda. Nisam ja ni sumnja da ?emo pobijediti, ali kako ?emo, jado, od ove sirotinje izdržavati onoliku Ameriku?

Pretpostavljam da ste ve? dokonali da je malo dosoljeni prepri? starog vica aluzija na naš gigantski korak u pravcu evrointegracija. Nisu još ?aše sa europrijema u Kinoteci ?estito ni oprane, a ve? se krenulo sa kontingencijalnim proseravanjima. Serdari i vojvode patriotsko-ruske provenijencije, sasvim predvidivo, u otvaranju poglavlja vide zamku. Ko biva… Obrlati?e nas, sipa?em nam u Briselu drogu u pi?e, pa ?emo priznati Kosovo, onda ?e se EU raspasti – ma ve? se raspada – pa ?emo ostati i bez Kosova i bez EU. A evroentuzijasti? Nešto ih ne ?ujem. Ili nešto propuštam. Verovatno seire u tišini i samozatajnosti.

A gde je tu kontingencijalno planiranje? Kako gde je? Zar niste na drugom kanalu RTS-a videli onog milicajca ( tako?e iz starog vica) koji maše pendrekom i pita: “Ne gledaš prvi program, a? Dobro, šta je to bilo na prvom kanalu? Kako šta? Džumhurbaškanova govorancija na proslavi Društva za izgradnju Hrama Svetog Save, koja je u neku ruku pravoslavni pandan vatikanske Kongregacije dostojne izgradnje bazilike Svetog Petra.

Za divno ?udo u Fominoj prigodnoj govoranciji – u kojoj je Hram Svetoga Save upore?en sa Nojevom barkom nije bilo uobi?ajenih lupinga. U hriš?anskom predanju Nojeva barka je doista metafora crkve, doduše crkve u mnogo širem zna?enju od Hrama Svetog Sava, ali šta zna govoropisac šta je širi pojam. Još ne vidite contigency planning? To je zato što je toliko o?igledno da izmi?e pažnji. Džumhurbaškan ho?e da kaže da uvek imamo izlaz. Ako stvari sa EU krenu po zlu, ukrca?emo se u Hram Svetog Save i otploviti… A gde? E, to je državna tajna. Imam li ipak nekih zamerki? Imam. Ovo što govori Foma trebalo bi da govori naš patrijarh, a ono što govori patrijarh ne bi trebalo da govori ni džumhurbaškan.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!