Svetislav Basara: Luda kuća

11 Dec 2011

Ne znam kako vama, meni ovi privatni procesi protiv Lukovića pomalo liče na montirane. Izgleda da je u beogradskoj čaršiji, na nekoj slavi, postignut konsenzus da se Luković ućutka ili bar zataška.

Svaki dilber koji nema pametnija posla, a kome fali i neka kinta, potegne pa tuži Petra Lukovi?a. I ?asni sud gotovo svakom dilberu iza?e u susret. Stvar je otišla tako daleko da u takozvanim patriotskim krugovima ne možeš imati neki naro?it ugled ako nisi tužio Peru Lukovi?a. Pravi patriota postaneš tek u momentu kada te Lukovi? uzme na zub. Posle saviješ tabak i naplatiš „duševne bolove“. I bog te veselio.

Ve? smo ovde raspravljali na tu temu i (delimi?no) se složili da je jedino pravo i ovlaš?eno mesto za saniranje duševnih bolova – duševna bolnica, ali eto, demokratija nam se otrgla kontroli i dušebolni se le?e po sudnicama naše zemlje ponosne. Istini za volju, Lukovi? ume da bude žestoko otrovan; da ono što piše, piše recimo u Sloveniji, da ne idemo dalje, ne bih imao ništa protiv serijskog utuživanja njegove li?nosti. Ali, dame i gospodo, ovo je ono što jeste – tranziciona Srbija u kojoj kompletne porodice ska?u iz sama?kih hotela, u kojoj pijane pevaljke mlate policajce, a u kojoj ministri osnivaju firme i posluju sa sopstvenim ministarstvima. Da ne ulazim u sitna crevca, pretpostavljam da svi ?itate štampu, pa valjda znate kako vam je i kako nam je.

Tako nam je da ni deset Petara Lukovi?a ne bi bilo u stanju da to opiše i izvrgne ruglu, a na raspolaganju nam je samo jedan, a i on je ?eš?e u katibhani nego u redakciji. Da stvar bude zaguljenija, Lukovi? se ne ograni?ava isklju?ivo na kvazipatriotske moron?ine, nego zna da opali i po babu i po stri?evima, što ?e re?i po likovima iz takozvane vladaju?e koalicije, a to mu garantovano drasti?no smanjuje rejting me?u srpskim reformisanim kadijama.

Ne znam kako vama, meni ovi privatni procesi protiv Lukovi?a pomalo li?e na montirane. Izgleda da je u beogradskoj ?aršiji, na nekoj slavi, postignut konsenzus da se Lukovi? u?utka ili bar zataška. E, gde su ona lepa vremena kada se to o?as posla završavalo u nekom komitetu.

Demokratizacija se našim demokratama obila o glavu, pa sad moraju da u?utkuju novinare i gase novine zaobilaznim putem, u institucijama pravne države, sa sve potpisima i pe?atima. Ali da vam ja nešto kažem: u državi u kojoj cveta satira, ništa drugo ne cveta, ali nije to najgore što tu državu može zadesiti. Kada ta, u našem slu?aju naša država, po?ne da progoni satiru i satiri?are, e onda je, cenjeni publikume, Rogonja pred vratima.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!