SVETISLAV BASARA: Kontrazločinstvo

17 Jul 2016

Nekoliko dana pre i nekoliko dana posle srebreničkog masakra strategija se menja i državnici i državne novindžije prelaze u kontranapad

Sve se nešto ovih dana pitam, gde li je ono divno stvorenje, Vulin Aleksandar, šta li radi, šta mu se doga?a.

Kad – vi?i vraga – ugledah jutros njegov dragi lik u Politici bez Smajlovi?ke (što mu do?e isto kao Srbija bez pokrajina), a iznad lika naslov – “Godišnjica oluje, najteži datum u istoriji Srba”. ?ekaj malo, pomislih, zašto Vulin tr?i pred rudu? Zar godišnjica Oluje nije u avgustu, a onda u trenu uka?ih da Vulin ne ide ispred vremena zbog zlo?ina po?injenih u Oluji, nego zbog onih po?injenih u Srebrenici, ?ija godišnjica beše pre neki dan, jedanaestog jula. Ali to je ve? ustaljena julska praksa svih ovdašnjih državnih vrhova i novin?ina pod njihovom komandom. Ve? polovinom juna kre?e serija morbidnih ?lanaka i intervjua ?iji je smisao (ako smisao u datom slu?aju nije prejaka re?) da raznoraznim hokus-pokusima minimiziraju razmere srebreni?kog zlo?ina, a budu?i da je tako nešto – zbog preobilja dokaznog materijala – nemogu?e, bar da sa zlo?ina izbrišu oznaku “genocid” i tako “speru ljagu sa obraza srpskog naroda”.

Nekoliko dana pre i nekoliko dana posle srebreni?kog masakra strategija se menja i državnici i državne novindžije prelaze u kontranapad. Jeste, kažu, jesu u Srebrenici pobijeni neki ljudi – ne, naravno, onoliko masovno koliko tvrde neprijateljska propaganda i doma?i izdajnici – što je strašno, ali, moli?u lepo, nedaleko od Srebrenice su pobijeni i neki Srbi, a za to niko nije odgovarao, ?ime su srpski zlo?inci (i srpski narod) dovedeni u neravnopravan položaj. Oluja je ipak glavni argument ovdašnjeg kontrazlo?instva. Poslušajmo šta o tome kaže gorepomenuti Vulin. Kaže, dakle, Vulin da ne “može da razume da jedna država slavi što je proterala 250.000 svojih gra?ana samo zato što su Srbi”. E sad, ?injenica da su proterani bili Srbi svakako je doprinela zlo?instvima Oluje – nikada Srbi nisu bili omiljeni u Hrvatskoj, to je fakat – ali ima tu i jedan fakat koju Vulin pre?utkuje, ?injenicu, naime, da su Srbi – ali ne oni koji su proterani – nahuškani od strane bivšeg Vulinovog šefa i njegove klike, podigli oružanu pobunu na teritoriji jedne me?unarodno priznate države. Vo?e pobune, rekoh, nisu proterane, pa šta je onda bilo sa njima. Eh, šta. Na?uvši iz dobro obaveštenih izvora da se Oluja sprema, blagovremeno su – još pre nego što je zagrmelo – zbrisali u maj?icu Srbiju, nose?i sa sobom džakove oplja?kanih para (i još koje?ega) a ostavljaju?i 250.000 staraca, žena i dece na milost i nemilost hrvatskih bojni.

Ima li ova pri?a naravou?enije? I te kako ima. Sve dok “naš narod” bude pristajao – a dokad ?e pristajati ne zna se – da bude beslovesno krdo, a ne društvo slobodnih ljudi, narodno ?e kolo voditi Vulini i njemu sli?nu i nikada “naš narod” ne?e oskudevati u “najtežim datumima u njegovoj istoriji”.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!