SVETISLAV BASARA: Afera natalitet

26 Dec 2014

Umesto da stane na branik starosti, Politikin menadžment i deo novindžiluka zauzeo se za stvar nacionalnog podmlađivanja

Kao narodu najstarijem, Srbima je po prirodi stvari zapao i najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ali – vi?i vraga su sedam binjišah – umesto da stane na branik starosti, Politikin menadžment i deo novindžiluka zauzeo se za stvar nacionalnog podmla?ivanja.

I tako je onomad na stranicama našeg najstarijeg dnevnog lista osvanuo napis koji je žestoko uzburkao ovdašnje (uglavnom) ženske duhove. V ?jom bilo djelo? Eh, v ?jom? Politikina nacionalno odgovorna istraživa?ka novindžika primetila da je na beogradskim ulicama sve više bezdetnih tridesetogodišnjih dama, sklonih hedonizmu, za razliku od hedonizmu nesklonih pripadnica nekih nacionalnih manjina koje ra?aju, ne znaju da stanu, pa zašiljila plavaz i napisala srceparatelni tekst o prete?oj pošasti “bele kuge”.

E sad, na osnovu koje je metodologije Politikina novindžika zaklju?ila koja je od dama na beogradskim ulicama srpska majka, a koja, pak, antisrpska hedonistkinja, to se iz napisa nije dalo videti, ali sam sklon da pomislim da se tu radi o poetici (i politici) zaše?erenog proseravanja, tako karakteristi?noj za Smajlovi?kinu Politiku. Eto, govorka se o padu nataliteta – ko vele Politika i Politikina novindžika – pa daj da se i mi uklju?imo u akciju. Re?eno-u?injeno. Držim da su hedonistkinje još dobro i prošle jer je tu lako mogao pasti predlog da i mi Srbi, kao narod arijevski, uzasledimo primer Indusa koji majkama stavljaju onaj crveni beleg na ?elo. ?isto da se razlikuju od hedonistkinja.

Da ne bih bio pogrešno shva?en, daleko sam od pomisli da problem katastrofalnog pada nataliteta ne treba istraživati i da o njemu ne treba pisati, samo mi se u?inilo da je spisak krivaca za taj pad nepravedno sužen. Da li su za tu katastrofu krive isklju?ivo tridesetogodišnje hedonistkinje? Gde su tu tridesetogodišnji muškarci? Možda tridesetogodišnje hedonistkinje žele decu, a tridesetogodišnjaci ne?e (ili ne mogu) da prave decu? Ili – sve ?eš?i slu?aj – prave decu po belom svetu u koji su pobegli od najve?eg neprijatelja nataliteta – endemske bede.

Smajlovi?kina Politika (i politika) ne bi bila Smajlovi?kina Politika kada bi glavnog krivca za pad nataliteta potražila u seriji katastrofalnih politika koje su na?isto opustošile i osiromašile Srbiju, sve prebacuju?i krivicu za svoje epohalne brljotine na ra?un visokog nataliteta nekih nacionalnih manjina. Ako Smajlovi?ka i Smajlovi?kina novindžika zagovaraju politiku – samo vi ra?ajte decu, nek nas bude što više, pa šta bude – tridestogodišnje srpske hedonistkinje verovatno razmišljaju kako da – u slu?aju da rode – prehrane novoro?en?e i kako da njihovo novoro?en?e – kada odraste – na?e posao. Smajlovi?ka o tome ne misli. Ona uvek na?e posao.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!