Švedska priznala “kopi-pejst” crkvu

15 Jan 2012

Grupa za razmenu fajlova, poznata kao „Crkva kopimizma", u Švedskoj je zvanično priznata kao verska organizacija. “Za „Crkvu kopimizma" informacija je sveta, a kopiranje sveta tajna.

Priznavanje „Crkve kopimizma” i ne treba da iznena?uje. Švedska je dom brojnih grupa za razmenu datoteka, odnosno fajlova, uklju?uju?i i kontroverzni „The Pirate Bay” i kasnije Piratsku partiju, koja sada ima dva mesta u Evropskom parlamentu.
Od tada su se brojne piratske partije aktivirale širom Evrope, a krajem 2011. nekoliko ?lanova Piratske partije Nema?ke neo?ekivano je osvojilo mesta u parlamentu Berlina.
“Morali smo tri puta da konkurišemo,”kaže Gustav Nipe, vo?a organizacije, koji je prošle godine pomogao osnivanje Piratskog internet-servis provajdera, koji je osmišljen tako da izaziva Evropski zakon o privatnosti.
Crkva koja komande CTRL+C and CTRL+V (pre?ice za kopiranje) smatra svetim simbolima, ne promoviše direktno nelegalno kopiranje fajlova. Umesto toga fokusira se na otvorenu distribuciju znanja za sve.
“Za „Crkvu kopimizma” informacija je sveta, a kopiranje sveta tajna. Informacija sadrži u sebi odre?enu vrednost i ta vrednost se kroz kopiranje umnožava. Prema tome, kopiranje je za tu organizaciju i njene ?lanove najvažnije ,”objašnjeno je na internet-stranici „Crkve kopimizma”.
Odluku o priznavanju kopi-pejst crkve donela je krajem decembra 2011. švedska finansijska i administrativna služba, institucija koja se u toj zemlji bavi odre?ivanjem poreskih kategorija. Ta vladina institucija omogu?ava priznatim grupama, koje uklju?uju sve, od velikih religija do staronordijskih pagana, prijavljivanje za pomo? iz državnog budžeta.
Bertil Kalner iz švedske finansijske i administrativne službe kaže da religiozna zajednica može biti bilo šta.
„Važno je da je re? o zajednici sa religioznim aktivnostima,“objašnjava Kalner.
Crkvu je osnovao devetnaestogodišnji student filozofije Isak Gerson. On veruje da ?e distribucija fajlova sada dobiti religijsku zaštitu. Isak Gerson, duhovni vo?a grupe, tako?e je i ?lan omladine Piratske partije.
Da biste postali „kopimista”, objašnjava Gerson, nije potrebno „formalno ?lanstvo” na internet portalu:
„Trebalo bi samo da ose?ate zov da obožavate ono što je najsvetije od najsvetijeg, informaciju i njeno umnožavanje. Kako bismo to primenjivali, mi organizujemo „copyactings” religiozne službe gde kopimisti dele informacije sa drugima kroz kopiranje i remiksovanje.“

(B92)

Podelite ovu stranicu!