Švedska i Grčka pred evropskim sudom

22 Feb 2013

Evropska unija (EU) je u petak saopćila da će pokrenuti sudski postupak protiv Švedske i Grčke zbog neprestanog kršenja zakona evropskog bloka za zaštitu životne sredine

Evropska unija (EU) je u petak saop?ila da ?e pokrenuti sudski postupak protiv Švedske i Gr?ke zbog neprestanog kršenja zakona evropskog bloka za zaštitu životne sredine.

Švedska se suo?ava s dnevnim finansijskim kaznama zbog nesposobnosti da uvede licence za velike industrijske lokacije, dok više od 20 slu?ajeva ?eka na primjenu odluka Evropskog suda pravde.

Nelegalne deponije

Gr?ka ?e se suo?iti s postupkom zbog neprovo?enja postoje?ih regulativa za nelegalne deponije.

Evropska komisija WEK) je upozorila da se obje zemlje, ukoliko ne budu uskoro reagirale, suo?avaju s dnevnim kaznama.

Za zakone EU-a potrebni su višegodišnji pregovori o promjeni prekograni?nih regulativa, još duže vrijeme neophodno je za provo?enje tih mjera i ?esto je neophodna prijetnja sudom i druge kazne prije njihovog uskla?ivanja.

U slu?aju Švedske prijetnja EK-a datira iz 2007. godine, dok je za Gr?ku sud donio odluku 2005. godine.

EK je u petak objavila da se Velika Britanija suo?ava sa sudskim postupkom zbog višegodišnjeg spora oko poreza na dodatnu vrijednost na energiju.

Austrija, Finska i Poljska suo?avaju se s procesom zbog nepoštovanja ograni?enja radnog vremena za radnike u privatnim saobra?ajnim preduze?ima.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!