Sve više urbanih pčelara u Seulu

22 Aug 2016

Južnokorejski glavni grad, čiji su stanovnici navikli raditi kao pčele, počeo je osvježavati urbani pejzaž pravim košnicama

Pejzažom Seula dominiraju visoke gra?evine. Glavni grad Južne Koreje nije baš mjesto koje bi se moglo povezati s poljoprivredom. No, sve je ve?i broj ljudi koji su odlu?ili na krovove zgrada postaviti p?elinje košnice.

Grad, ?iji su stanovnici navikli raditi kao p?ele, po?eo je osvježavati urbani pejzaž pravim košnicama. Sve ve?i broj ljudi u Seulu po?inje se baviti p?elarstvom, pa je broj košnica za svega godinu dana porastao sa 180 na 300.

“P?elarstvo nam pomaže da razumijemo kako ljudi ni u urbanom podru?ju ne mogu živjeti sami. Tu po?injemo shva?ati važnost p?ela. Njihov uzgoj u gradu pomaže oprašivanje, što je povoljno za okoliš”, objašnjava urbani p?elar Park Jin.

Njegove p?ele nektar moraju skupljati u gradu u kojem nema dovoljno zelenila, a zaga?enje je veliko. Najbliža šuma udaljena je ?etiri kilometra. Gradske vlasti kažu kako se bave tim problemom.

Zabrinjava pad populacije

“Seul je okružen planinama, ali u svakodnevnom životu važnije je zelenilo koje nam je u neposrednoj blizini. Jedna od naših temeljnih politika je proširenje zelenih površina u gradu”, isti?e predstavnik vlasti Choi Kwang-bin.

Pove?anjem zelenih površina otvorit ?e se i prostor za nove p?ele, koje ?e ih oprašivati, javlja reporter Al Jazeere Harry Fawcett.

“Dramati?an pad populacije p?ela u svijetu brine ekologe. Urbano p?elarstvo sigurno nije rješenje tog problema, ali pomaže podizanju svijesti o važnosti p?ela za svijet u kojem živimo”, dodaje.

Sve ve?i broj ljudi zanima se za bavljenje p?elarstvom u urbanim zonama. To je hobi koji bi mogao pomo?i promjeni gradskog krajolika, a svakako nosi i druge koristi.

 

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!