Sve veći nacionalni dug Španije

24 Sep 2016

Kako bi ukazali na ozbiljnost i dubinu dugovanja, stručnjaci su saopštili da bi svaki Španac morao da u prosjeku radi 378 dana neprestano da bi ovaj problem bio riješen

Svaki Španac morao bi da radi skoro 400 dana neprestano da bi vratio nacionalni dug, saopštili su danas stru?njaci.

Španija je ve? duže u finansijskoj krizi i nacionalni dug iznosi 100,5 odsto bruto doma?eg proizvoda.

Dug je pove?an za najmanje 65 odsto od po?etka globalne krize 2008. godine, kada je iznosio 65 odsto.

Kako bi ukazali na ozbiljnost i dubinu dugovanja, stru?njaci su saopštili da bi svaki Španac morao da u prosjeku radi 378 dana neprestano da bi ovaj problem bio riješen.

Španija je šesta po zaduženosti u EU, iza Gr?ke, Italije, Portugala, Kipra i Belgije.

Prema regulativama EU, ?lanice moraju da deficit drže ispod tri odsto.

Španija mora da prona?e na?in da deficit smanji sa prošlogodišnjih 5,1 odsto na 4,6 odsto do kraja godine, te na 3,1 odsto naredne i 2,2 odsto u 2018. godini.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!