Sve smo uništili, ali ćemo baštinu čuvati

30 Oct 2015

“Nije to taknuto maknuto, gubili smo Kosovo jednom, pa smo ga povratili. Faktičko stanje je stvar koja se menja…

“Nije to taknuto maknuto, gubili smo Kosovo jednom, pa smo ga povratili. Faktičko stanje je stvar koja se menja i mi moramo biti spremni, ne da ratujemo puškom, već ekonomski, diplomatski, da dokažemo da samo mi možemo da čuvamo tu baštinu”, veli izvesni istoričar Predrag J. Marković, po osnovnoj vokaciji rasista i ratni huškač.

Podelite ovu stranicu!