Sve jači pritisak Rusije na nevladine organizacije

27 Mar 2013

"Inspekcije i pretrage sprovedene na osnovu nejasnih pravnih odredbi su zabrinjavajuće jer izgleda kao da su namenjene da oslabe aktivnosti civilnog društva"

Ruski zvani?nici danas su po?eli da pretresaju prostorije Hjuman rajts vo?a (Human Rights Wat?) i Transparensi internešenela u Moskvi, u okviru inspekcija nevladinih organizacija u Rusiji, što su kritikovali Brisel i Berlin.

Rej?el Denber iz Hjuman rajts vo?a rekla je za rusku agenciju Interfaks da su predstavnici tužilaštva i poreski inspektori ušsli jutros u prostorije ove organizacije u Moskvi nenajavljeni i traže uvid u dokumente.

“Veliki talas provera je u toku u Rusiji i mi smo tako?e pogo?eni”, dodala je ona i kritikovala “pritisak na civilno društvo u Rusiji”.

Šefica ogranka Transparensi internešenela u Rusiji Elena Panfilova rekla je da se pretresaju kancelarije njene organizacije.

Ruska nevladina organizacija Agora za odbranu ljudskih prava je tako?e danas bila na meti pretresa.

Ruske vlasti su poslednjih dana izvršile kontrolu u oko sto organizacija, uklju?uju?i i najve?u nevladinu organizaciju za ljudska prava u Rusiji, Memorijal.

Pavel ?ikov, ?lan predsedni?kog saveta za ljudska prava, rekao je da su ruski zvani?nici proveravali ?ak 2.000 nevladinih grupa u poslednjih mesec dana.

Te provere vezane su za zakon koji je stupio na snagu krajem 2012. i koji obavezuje NVO koje dobijaju sredstva iz inostranstva a imaju politi?ke aktivnosti da se upišu u spisak “stranih agenata” i da se kao takve predstavljaju u svakoj javnoj aktivnosti.

Više kancelarija Francuske alijanse za u?enje jezika (Alliance Fracaises) u Rusiji pretreseno je ju?e, kao i nema?ka predstavništva.

Nema?ka je ju?e pozvala drugog ?oveka ruske ambasade u ministarstvo spoljnh poslova u Berlinu da izrazi svoju zabrinutost.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove Ketrin Ešton je izjavila da je zabrinuta zbog akcija koju sprovode vlasti u sektoru nevladinih organizacija u Rusiji.

“Inspekcije i pretrage sprovedene na osnovu nejasnih pravnih odredbi su zabrinjavaju?e jer izgleda kao da su namenjene da oslabe aktivnosti civilnog društva”, navela je Ešton u saopštenju izdatom sino?.

(Beta-AP/AFP) 

Podelite ovu stranicu!