Svaki drugi Vojvođanin zna ženu koja trpi nasilje

08 Dec 2015

Istraživanje je pokazalo da čak 76 odsto ispitanika navodi da sumnja u efikasnost sistema zaštite žrtava porodično-partnerskog nasilja.

Svaki drugi gra?anin Vojvodine poznaje direktno ili indirektno ženu koja je žrtva nasilja u porodi?no-partnerskom odnosu, ali više od 40 odsto njih kaže da ne zna da li bi se odlu?ili da prijave nasilje nad ženama, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Pokrajinski sekretarijat ravnopravnost polova.

Više od 70 odsto ispitanika smatra da žene nemaju ravnopravan status u našem društvu, pokazalo je istraživanje koje je predstavljeno na današnjem skupu uo?i Me?unarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra.

Resorni pokrajinski sekretar Miroslav Vasin naveo je da je do novembra meseca u Vojvodini ubijeno osam žena u porodi?no-partnerskom nasilju.

Istraživanje je pokazalo da ?ak 76 odsto ispitanika navodi da sumnja u efikasnost sistema zaštite žrtava porodi?no-partnerskog nasilja.

Oko 45 odsto ispitanika misli da je naj?eš?i oblik nasilja prema ženama u Srbiji psihi?ko nasilje, a njih 78 odsto smatra da se verbalno i psihološko nasilje ne definiše kao ozbiljan problem.

Pokrajinski sekretarijat sproveo je istraživane u okviru akcije „Šesnaest dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“, na ulicama gradova u Vojvodini, a u anketi je u?estvovalo oko 400 ispitanika.

“Neophodna je vidljiva i kontinuirana kampanja podizanja nivoa svesti javnosti o neprihvatljivosti nasilni?kog ponašanja, ali i upoznavanja gra?ana sa obavezama institucija koje postupaju u slu?ajevima nasilja”, izjavila je Anita Bereti?, pomo?nica pokrajinskog sekretara za oblast ravnopravnosti polova.

Tanja Ignjatovi? iz Autonomnog ženskog centra kazala je da je Pokrajinski programi za zaštitu žena od nasilja za period od 2015. do 2020. još uvek jedini strateški dokument u državi koji je usaglašen sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!