Svaki drugi stanovnik regije za odlazak u EU

22 Jun 2016

Nezadovoljstvo institucijama, nepovjerenje u državu i loša ekonomska situacija zajedničko je za sve zemlje regije

Velika stopa nezaposlenosti i loša ekonomska situacija, problemi su na koje ukazuje godišnje istraživanje Balkanskog barometra koje je u Sarajevu predstavilo Vije?e za regionalnu saradnju. Poslovna zajednica, ali i gra?ani i dalje mnogo kritika šalju na adresu državnih vlasti.

Nezaposlenost, teška ekonomska situacija, veliki porast percepcije korupcije – sve su to zajedni?ki problemi na koje ukazuju gra?ani u Sarajevu, Zagrebu ili Beogradu. I slijedi upozorenje vlastima.

„Gotovo svaki drugi gra?anin je rekao da je spreman da napusti svoju zemlju, da bi našao posao“, kazao je Goran Svilanovi?, iz Vije?a za regionalnu saradnju.

Da bi se našao posao u svojoj državi mnogi, posebno mladi, misle, veza je glavni uslov.

Na li?nim kontaktima, u tom smislu prednost je dalo 60 posto anketiranih u Srbiji. 55 posto u BiH. U Crnoj Gori i Hrvatskoj sli?an je postotak. U drugi plan, umjesto obrazovanja, li?ne kontakte je stavilo 39 posto ispitanika u Albaniji, 31 posto u Makedoniji, i 29 na Kosovu.

Zajedni?ko svima je gdje vide svoju budu?nost.

„Li?no, Evropska unija ljudima zna?i mogu?nost da se pobjegne iz ove regije“, rekao je Vladimir Gligorov, iz Instituta za me?unarodne studije u Be?u.

Vlasti u državama regije, koje nisu dio Evropske unije, obe?avaju rad na reformama koje zahtijevaju u Briselu. Od obe?anja do realizacije, dug je put, kažu analiti?ari.

„Suštinska stvar je da se dinamika pozitivnih evropskih reformi izgubila zadnjih nekoliko godina, mi imamo tu gubitak dinamike i u regiji i na strani Evropske unije“, rekao je Vedran Džihi?, politolog.

Loš životni standard

Gra?ani su jedinstveni u ocjeni gdje leži krivac za njihov loš životni standard.

„Nezadovoljstvo institucijama i nepovjerenje u državu, zajedni?ko je obilježje istraživanja Balkanskog barometra za sve zemlje regije. ?ije se vlasti, misle njihovi stanovnici, ne upuštaju u borbu protiv korupcije“, javlja novinar Boris Gagi?.

Osamdeset sedam posto anketiranih u BiH se ne slaže ili su skloni misliti da se izvršna vlast efikasno suprotstavlja tom problemu. Na Kosovu tako misli 83 posto gra?ana. Nešto je manji postotak u Hrvatskoj ili Albaniji. U Srbiji, 65 posto anketiranih ne vjeruje da ?e se politika suprotstaviti korupciji. Najmanje takav negativan doživljaj imaju u Crnoj Gori i Makedoniji.

Ali, mnogi bi rado radili u državnoj službi i bili na budžetskoj kasi.

„Posao u državi obezbje?uje neku vrstu egzistencije, što god to zna?ilo, ?ak i na relativno skromna primanja, broji se kao da smo zaposleni“, kazala je Mila Kasalica, ekonomska analiti?arka.

Više posla, time i zadovoljnijih gra?ana, resorni ministri regije obe?ali su osigurati kroz provo?enje 11 ciljeva do 2020. godine. Vije?e za regionalnu saradnju, upozorava da ?e ih na to podsje?ati svojim istraživanjima.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!