Svaki drugi Crnogorac dao potpis jednoj od partija

27 Sep 2016

Predato je ukupno 110.000 potpisa birača, a politički subjekti tvrde čak 163.000 potpisa za predstojeće izbore

Na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, koji ?e biti održani 16. oktobra, u?estvova?e 17 izbornih lista: “Sigurnim korakom – DPS – Milo ?ukanovi?”, Velika koalicija “Klju?”, “Država svima – SDP – Ranko Krivokapi?”, Srpska stranka, “Pobjede, a ne podjele – Demokrate – mr Aleksa Be?i?”, Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde – “dr Smajo Šaboti?”, Hrvatska gra?anska inicijativa i “Dosljedno – Socijaldemokrate Crne Gore – Ivan Brajovi?”.

Liste su predali i Pozitivna Crna Gora, Bošnja?ka stranka, Demokratski front, Alternativa Crna Gora, “Albanci odlu?ni – Forca, DUA, Albanska alternativa”, Demokratski savez Albanaca – grupa gra?ana, “Koalicija sa jednim ciljem – Gzim Hajdinaga”, “Crnu Goru u sigurne ruke – Stranka srpskih radikala” i Bošnja?ka demokratska zajednica.

Predato je ukupno 110.000 potpisa bira?a, dok su politi?ki subjekti, po sopstvenom priznanju, prikupili ?ak 163.000 potpisa, što bi ?inilo preko 40 odsto od broja bira?a koji izlaze na izbore, saopšteno je iz nevladine organizacije Centar za demokratiju.

“Ovaj nevjerovatan podatak, nezabilježen u politi?koj praksi, pokazuje da je prakti?no svaki drugi aktivni bira? u Crnoj Gori dao svoj potpis nekoj izbornoj listi, što izaziva ozbiljnu sumnju da potpisi nijesu prikupljeni u skladu sa zakonom”, saopštili su iz CEDEM-a.

Preferencijalno glasanje

Politi?ki subjekti koji ?e u?estvovati na parlamentarnim izborima za kampanju ?e dobiti po 22.000 eura. Crna Gora ima 51 registrovanu politi?ku partiju i, u odnosu na broj stanovnika, po tome drži rekord u regionu.

Analizom je utvr?eno da Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija, Socijalisti?ka narodna partija, Pokret za promjene, Nova srpska demokratija i Bošnja?ka stranka, po odredbama statuta, nisu demokratske, saopštio je novinarima predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujovi?.

On smatra da u Crnoj Gori treba na izborima uvesti preferencijalno glasanje, jer ?e na taj na?in biti omogu?ena ve?a demokratija u politi?kim partijama i pove?an kvalitet rada poslanika.

“Kada lider partije potvrdi podršku bira?a preferencijalnim glasanjem, on je na neki na?in potvrdio svoju poziciju u partiji”, objasnio je Vujovi?.

“Mo? predsjednika DPS-a Mila ?ukanovi?a je ogromna, iako, po statutu, nije prevelika. Mnogo je, po statutu, ve?a mo? predsjednika SDP-a i SNP-a”, dodao je Vujovi?.

Predizborna kampanja je u punom zamahu. Uveliko se razmjenjuju uvrede i optužbe, a svaka partija bira?ima emituje neograni?ene koli?ine raznih obe?anja ukoliko do?e na vlast.

Najavili dolazak Šešelja

Iz Stranke srpskih radikala najavljuju da ?e ovih dana u Crnu Goru dovesti ?etni?kog vojvodu Vojislava Šešelja.

Predsjednik Demosa i nosilac izborne liste koalicije “Klju?” Miodrag Leki? ocjenjuje da je njegova koalicija u ovom trenutku spremna i kredibilna alternativa vlasti.

Na sve to Milo ?ukanovi?, lider vladaju?eg DPS-a, koji ?e navjerovatnije pobijediti i na oktobarskim izborima, uzvra?a: “Biramo izme?u evropske sigurnosti i vra?anja na balkanske stranputice. Mi permanentno dobijamo povjerenje gra?ana i to nas obavezuje da se ne predstavljamo lijepim željama, ve? konkretnim projektima.”

Govore?i o zna?aju ovih izbora, ?ukanovi? je naglasio da ovi izbori nisu manje važni od referenduma održanog 21. maja 2006. godine.

“Kada smo godinama uo?i referenduma radili na obnovi državnosti, imali smo na umu da sadašnjim i budu?im generacijama obezbijedimo sigurnu budu?nost, koja ?e biti na euroatlantskom kursu. Na tome smo vrijedno radili proteklih 10 godina”, kazao je ?ukanovi? na predizbornom skupu svojih pristalica u Pljevljima.

(Veseljko Koprivica, Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!