Svaki deseti srednjoškolac naoružan

05 Jul 2010

Zabrinjava podatak da je 9,5 odsto srednjoškolaca nosilo oružje u školu, što je pokazalo istraživanje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

U?estalost nasilja u srednjim školama u Vojvodini manja je u odnosu na osnovne, ali zabrinjava podatak da je 9,5 odsto srednjoškolaca nosilo oružje u školu, pokazalo je istraživanje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Istraživanje koje je za potrebe programa “Škola bez nasilja” uradio Odsek za psihologiju tog fakulteta pokazalo je da je nasilje izme?u u?enika i profesora u srednjim školama u Vojvodini mnogo izraženije nego vršnja?ko nasilje.
Prema tim podacima, gotovo 29 odsto u?enika je imalo iskustvo sa prihološkim nasiljem od profesora, a 8,3 odsto i sa fizi?kim nasiljem, dok je 43,8 odsto u?enika reklo da su prisustvovali nasilju drugih u?enika nad nastavnicima.
Istraživanje je pokazalo da je za 40 odsto u?enika izbegavanje naj?eš?a strategija za suo?avanje sa nasilnicima, za uzvra?anje nasilnicima istom merom opredelilo se 27,5 odsto srednjoškolaca, dok 10 odsto ispitanika ?uti i nikome ne pri?a o nasilju.
Jedan od rezultata istraživanja je i da nacionalna pripadnost nije zna?ajan faktor koji doprinosi u?estalosti nasilja, kao i da je fizi?ko nasilje znatno prisutnije kod de?aka nego kod devojaka.
UNICEF-ovim programom “Škola bez nasilja” obuhva?eno je 188 škola u Srbiji, od kojih su 52 u Vojvodini – 43 osnovne i devet srednjih škola. Realizacija programa po?ela je u oktobru 2009. godine, a kraj je predvi?en za maj 2011. godine.
Konsultantkinja pri kancelariji UNICEF-a u Beogradu Stanislava Vu?kovi? rekla je na predstavljanju istraživanja da se 85 odsto u?enika ose?a sigurnije od kada je njihova škola u programu “Škola bez nasilja”, kao i da je smanjen broj težih slu?ajeva nasilja.
Prema njenim re?ima, tokom školske godine najve?a pažnja bila je posve?ena obuci nastavnika i dece kako da se suprotstave nasilju i kako da reaguju na njegovu pojavu, dok se u narednom periodu od škola o?ekuje da unaprede procedure za prijavu nasilja i intervenisanje.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!