Sva lica naše »solidarnosti«

12 Dec 2012

Za beskućnike nema novca, za novogodišnju noć – nađe se!

Sve hladnije zime i sve ve?a socijalna beda ?ine da je mnogo više ljudi bez krova nad glavom kojima na niskim temperaturama preti smrzavanje do smrti. Prošle godine se u Novom Sadu jedan mlad ?ovek smrzao na Telepu u svojoj stra?ari, a sam po?etak ove zime je ve? odneo prvu žrtvu. Ekipe Hitne pomo?i našli su prethodnih dana dva ?oveka koji su zaspali na ulici u snegu. Jedan od njih, koji živi u napuštenoj ku?i na Detelinari, prona?en je u smetu s promrzlinama na stopalima.

Tre?a je, tek, zima od kada Novi Sad, drugi po veli?ini glavni grad u Srbiji na evropskom putu, brine i za svoje sugra?ane besku?nike. Da ne postoje skloništa gde ljudi bez ku?e, porodice i primanja mogu da na?u uto?ište, mnogi ne bi preživeli zimske hladno?e. Ali, skloništa nisu dovoljna za sve! Nedostaje još toliko koliko ih sada ima, a cena jednog kontejnera – no?nog skloništa, ?ak je pet puta manja nego što ?e Grad ove godine izdvojiti za novogodišnje ukrašavanje Trga slobode i okolnih ulica!

Uprava za socijalnu zaštitu glavnog grada Vojvodine pronašla je 2009. godine slobodan prostor i otvorila nužni smeštaj za nevoljnika bez krova nad glavom i prihoda. Tada ih je bilo zbrinuto 32, a i ovu zimu smo, bar do sada, do?ekali s istim brojem ljudi koje štiti ovaj vid socijalnog zbrinjavanja. Toliko, naime, ima mesta u dva montažna kontejnera, koje je Grad kupio 2010. za 2 miliona dinara.

Adrese

Svratište za decu se nalazi na Bulevaru oslobo?enja 28.
Centar za socijalni rad nalazi se u Ulici Zmaj Ognjena Vuka 13 -17.
Na istoj adresi, pored zgrade Centra nalaze se i dva kontejnera za no?ni boravak besku?nika. U Preno?ište može da se do?e u 19 sati i tamo boravi do 7 sati ujutro.
Dnevno prihvatilište se nalazi na adresi Bulevar kralja Petra I 28 c. Do njega se može sti?i i sa Bulevara oslobo?enja, ulazi se nakon zgrade Univereksporta, pa apoteke, na levo.
Mole se Novosa?ani da u hitnim slu?ajevima, kada ocene da je nekom besku?niku ovakva vrsta pomo?i neophodna, pozovu Hitnu pomo? ili Centar za socijalni rad kao i njihova prihvatilišta ili da na ove adrese upute ljude za koje misle da im je pomo? nužna.

Centar za socijalni rad: 421 – 166
Prihvatilište Centra: 452-497
Prihvatilište sa dnevnm boravkom: 444 – 936 
Prihvatna stanica u Futogu: 895 – 760
Svratište za decu: 533– 232

?aj nije obavezan

Besku?nici preko dana mogu da borave u Prihvatilištu, koje je pod upravom Gerontološkog centra, a no?u u Preno?ištu pod patronatom Centra za socijalni rad. U Futogu, pri Gerontološkom centru, organizovana je i prihvatna stanica za hitne i najteže slu?ajeve. Ovo je mreža pomo?i koju mogu da koriste samo oni koji su sa teritorije Novog Sada i okolnih mesta, kao i oni koji poseduju važe?a dokumenta. Za besku?nike koji nemaju li?nu kartu, Centar za socijalni rad organizuje besplatno pribavljanje dokumenata, ako, razume se, imaju dovoljno snage da se jave u Centar i potraže pomo?.

– Prošlogodišnja evidencija besku?nika novosadskog Prihvatilišta kazuje da ovih ljudi ima 50, a preno?ište može da primi samo 32 ?oveka, koliko nam se za sada ljudi i javilo, pa su trenutno svi oni zbrinuti. Šta ?e doneti naredni zimski dani, ne zna se. Bila bi nam potrebna bar još dva kontejnera, gde bi ljudi od 19 sati do jutra mogli da prespavaju – kaže Branko Zelenbaba, pomo?nik direktora u novosadskom Centru za socijalni rad.

Da se izmeste Preno?ište i Prihvatilište!

Ima i me?u nama ljudi, Novosa?ana kojima jako smeta što su Prihvatilište i Preno?ište smešteni blizu njihovih domova! Po re?ima Zelenbabe iz Centra za socijalni rad, nedavno je jedan, komšija , pravnik po zanimanju, zahtevao da se hitno ugase reflektori koji stoje na ualazu u Preno?ište! Smeta mu u stanu jaka svetlost s ulice!

U Preno?ištu ljudi dobiju topli ?aj i sendvi? iako, po re?ima Zelenbabe, »to nije u obavezi Centra«:

– Sre?om, pronašli smo donatore, pa možemo da im priuštimo i ve?eru. Trenutno su to »Karneks« i »Darkom«, a javila nam se i jedna gospo?a, Novosa?anka koja ima firmu U Beogradu, da je voljna da pomogne. Pomagali su nam i Vital, Merkator, Idea, Še?erana, Svis Lajon… Vlasnici mesara »Matijevi?« i »Mati?« nikada se nisu odazvali i pored naših poziva i molbi za pomo?. O?ekujemo i dalje novac od Grada. Tražili smo 500.000 za tri meseca, a odobreno nam je 300.000 od oktobra do kraja godine.

Sve više radno sposobnih

Kako preživeti zimske no?i!

Sendvi?, ?aj i ?ist krevet u toploj prostoriji Preno?išta od ve?eri do 7 sati ujutro našli su kako stariji muškarci, tako i oni mla?i, a me?u njima, poslednjih godina, ima sve više radno sposobnih ljudi, koji su posle otkaza na poslu ostali i bez mogu?nosti da plate podstanarski stan. Njima je Preno?ište jedino sklonište u kome mogu da prežive zimske no?i.

– Sve je više ljudi koji traže pomo?. U odnosu na period od pre tri godine, 60 odsto sadašnjih naših šti?enika su nova imena, ne znam šta je sa dosadašnjim korisnicima, možda su se nekako snašli. Ali, vide?emo, zima je tek po?ela. Svi su kreveti, sada zauzeti. Hladno?a ?e mnoge isterati iz haustora i napuštenih zgrada, gde ne?e mo?i više da izdrže, pa o?ekujemo još ljudi kako zima bude ja?a. U oktobru smo po?eli razgovore s Gradom za nabavku još dv kontejnera. Rekli su: ako se ukaže potreba, da ne?e biti problema da se kupe. Ti kontejneri mogu za desetak dana da se nabave i montiraju – kaže Zelenbaba. On dodaje da me?u onima koji redovno dolaze u Preno?ište ima i školovanih ljudi – mašinski tehni?ar, taksista, šahista, muzi?ar, inženjer…Taksisti se pokvario auto, ne može više da radi, ne može da plati stan… i eto, ovde ?e prezimiti… Tu je i jedan mlad momak, muzi?ar, bez posla, ne može više na ulici da provede dan sviraju?i i tako zara?uje. On svira nevoljnicima pre spavanja… Tu no?i i tridesetogodišnji izbeglica bez zaposlenja i ku?e…

Kad posle košmarnog sna iza?u iz Preno?išta, besku?nici se upute u dnevno Prihvatilište na Bulevaru kralja Petra I da ostatak dana, do nove no?i, provedu na stolicama pred televizorom:

– Ovde ima 16 stolica i 4 stola i – to je sve. Dnevno do?e oko pedesetak ljudi. Odlaze i dolaze, menjaju se… Prošle godine, kada je bila ona strašna zima sa minus 27, bili su solidarni: pošto ih je bilo više nego što ima mesta, svako ostane po nekoliko sati u toplom, pa tako u krug – pri?a negovateljica u Prihvatilištu Svetlana Komleni? osvr?u?i se po sku?enoj prostoriji od samo nekoliko kvadratnih metara.

Šta ?e nam vrata!

Pored te sobice, besku?nici mogu da borave i u susednoj prostoriji, izme?u kojih nema vrata! Mora se izlaziti po vetru, snegu i hladno?i, oko zgrade. Posebnu poteško?u za starije osobe ili osobe sa invaliditetom ?ini prilaz obema sobama, jer ima mnogo za njih nesavladivh stepenica! Prihvatilište ima i kupatilo, ali kupanje je mogu?e samo na svakih sedam dana, jer korisnika je mnogo, a samo jedna tuš kabina sa bojlerom od 50 litara! Dnevno može samo desetak ljudi da se ukupa i presvu?e. Jedan je i lavabo, pa je i ?eš?e brijanje nemogu?e.

Potrebna hrana, ode?a, obu?a

Ljudima koji borave u Prihvatilištu i Preno?ištu potrebni su topla ode?a, šalevi, kape, naro?ito obu?a, donji veš i tople ?arape. Jer, u skloništu mogu i da se, nakon kupanja, brijanja i šišanja, presvuku u ?istu ode?u, ali ode?a koju do presvla?enja nose besku?nici uglavnom nije dva puta upotrebljiva, te je uvek nužna. Svi koji su radi da pomognu, pomo? mogu da donesu u Prihvatilište.
Firme koje bi mogle da doniraju hranu i drugu vrstu pomo?i tako?e su dobro došle. Pomo? može da se donese u Centar za socijali rad , koji poseduje magacine u koje roba može da se skladišti.

– U celoj prošloj godini imali smo oko 9.500 usluga, što podrazumeva, kupanje, hranu, menjanje ode?e… a, do danas, do po?etka decembra ta cifra je ve? dosegla 11.900 – kaže Komleni?, jedna od ?etiri negovateljice i dve socijalne radnice koje rade u dnevnom Prihvatilištu. Lekara nema, iako je preko potreban. Ljudi koji dolaze ?esto su vrlo bolesni, zapušteni, s ranama i promrzlinama, vašljivi, ne retko i bolesni od nekih zaraznih bolesti…

Negovateljica Komleni? kazuje da me?u ljudima koji spas traže u Prihvatilištu, pored onih bez ikakvih primanja i doma, ljudi koji su alkoholi?ari ili narkomani i sami su uništili svoj život, ima sve više onih koji sa niskim starosnim ili invalidskim penzijama ne mogu da se prehrane. Pove?ava se i broj ljudi koji su ostali bez posla, radili su u firmama, mnogi u gra?evinskim, koje su zatvorene. U Prihvatilište dolaze ljudi od 30 do 80 godina. Redovno navra?a i jedan stariji ?ovek, koji živi sa suprugom, bez mla?ih srodnika. Oni su izbegli iz Hrvatske, hrane se u Narodnoj kuhinji, ali pošto se obrok dobija samo radnim danom, u Prihvatilište do?u subotom po malo peciva da preguraju vikend!

Pekara »Evropa«!

Besku?nici u Prihvatilištu za ceo dan, kako je predvi?eno, dobijaju po ?aj i sendvi?, a kada ima – i više. Zahvaljuju?i dobrim ljudima, vlasnicima pekare »Evropa« pecivo od prethodne no?i stiže u tanjire ovih ljudi. Ranije je bilo mnogo više donatora, sad je ostala samo »Evropa«! Pekara »Evropa« !

Deca novosadska, besku?nici se s ulice sklanjaju u Svratište za decu na Bulevaru oslobo?enja. Svakodnevno na desetine mališana spas od gladi i smrzavanja na?u u ovom skloništu, a za vreme velike zime bude ih i stotinak. Bez pomo?i Ekumenske humanitarne organizacije oko 500 dece od 4 do 19 godina o kojima se ova organizacija brinula poslednjih godina, ne bi preživelo zimu.

Ljude bolesne i bez igde ikoga smešta pod svoj krov u Prihvatna stanica u Futogu, u okviru Gerontološkog centra. Tamo ima mesta za 35 ljudi. Za pokretne ljude ima 24 mesta, a stacionarni deo, za teže bolesne i nepokretne, ima samo 8 ležajeva! Tri sobe postoje za posebne slu?ajeve i izolaciju.

Žene neka se sna?u!

U dva kontejnera Preno?išta borave samo muškarci! Prethodnih godina je bilo i žena, ali se pokazalo nemogu?im da budu zajedno. Sada, nakon dnevnog boravka, nekoliko žena besku?nika odlazi nekuda u no?, ne zna se gde! Navodno se ni ne javljaju u Preno?ište. Bar tako kažu u Centru za socijalni rad. Nije znano da li ne dolaze zato što im nije nužno, ili zato što znaju da za njih nema mesta !
Zelenbaba iz Centra za socijalni rad tvrdi da ?e, ukoliko se jave žene kojima je nužan smeštaj, biti upu?ene u Prihvatnu stanicu u Futogu

– Najmanje nam je potrebno još osam ležajeva da bismo zbrinuli one goru?e slu?ajeve – to su ljudi bez igde ikoga i teški bolesnici. Prošle godine smo i kupatilo morali da osposobimo da smestimo sve kojima je pomo? bila trenutno potrebna i koje je dovela Hitna pomo?, naj?eš?e s ulice – kaže šefica Prihvatne stanice u Futogu An?elka Bara?. – Blizu 80 odsto naših korisnika u Prihvatnoj stanici su ljudi bez dokumenata, bez državljanstva, bez porodice i bez ikakve mogu?nosti da brinu o sebi.

Branislava Opranovi? (Autonomija)

Podelite ovu stranicu!