Šutanovac: Ponudićemo našu verziju ustava

16 Aug 2017

Moguć referendum o izmeni ustava istovremeno sa beogradskim izborima

Predsednik Demokratske stranke (DS) Dragan Šutanovac izjavio je u Novom danu da ne isklju?uje mogu?nost održavanja referendumu o izmeni Ustava istovremeno uz beogradske izbore i dodaje da ne o?ekuje vanredne republi?ke izbore, ali da ?e opozicija biti spremna i za njih.

Govore?i o predlogu promene Ustava, Šutanovac je rekao da je Politi?ki savet DS prošle godine dobio zadatak da uradi izmenu dela Ustava koji se ti?e pravosudnog sistema.

“Zoran Lutovac je pre dva meseca prezentovao naš predlog, ali tek sada izaziva pažnju, verovatno zbog toga što Aleksandar Vu?i? najavljuje dijalog o Kosovu. Ovo nema veze sa tim dijalogom, ve? je samo jedna od aktivnosti DS-a. Ne želimo da budemo stranka koja samo reaguje na lošu vlast, gra?anima treba ponuditi i rešenja“, kaže on.

Dodaje da su u DS-u, svesni svoje ja?ine u parlamentu, pokušali da na?u zajedni?ki sadržalac potreba svih stranaka i gra?ana, smatraju?i da je to pravosu?e.

“Ali ima?emo odre?ene predloge koji se ti?u i predsednika Republike, razmatramo i mogu?nost promene izbornog sistema. Minimum dva puta ?emo menjati ustav do ulaska u EU, a ako pogledamo i zemlje u okruženju možda i više puta, sve dok se ne prilagodimo standardima Unije”, objašnjava Šutanovac.

Naglašava da ?e DS predlog promene Ustava poslati svim parlamentarnim grupama i ambasadoru EU u Srbiji.

Šutanovac je podsetio da je sa Sašom Jankovi?em, Borisom Tadi?em, Vukom Jeremi?em je nedavno imao, kako kaže, razmenu mišljenja, a ne oficijalni sastanak.

“Tražimo najbolja rešenja za Beograd. Imamo tim u DS koji priprema rešenja za probleme Beogra?ana. Nismo razgovarali o gradona?elniku, nismo o tome razgovarali ni u vrhu DS-a. Stranka ?e predložiti kandidata eventualnoj koaliciji, ali nemamo problem da prihvatimo ako neko ima predlog boljeg kandidata”, tvrdi Šutanovac.

Kaže da nema problem da podrži Jankovi?a kao kandidata za gradona?elnika, ali da je sam Jankovi? rekao da nije zainteresovan.

Nemam problema sa Jankovi?em, ja sam s njim i u li?no dobrim odnosima”, kaže Šutanovac.

Smatra da opozicija treba da ide na pobedu u Beogradu i dodaje da nema ni sa kim problema, osim ideološkoh razlika s radikalima i Dverima.

“Ne vidim na?in da sara?ujemo, s tim da ako budemo u prilici da nakon izbora ?inimo ve?inu, onda možemo da napravimo dogovor. Suština je da jedna opoziciona kolona može da osvoji veliki broj glasova, ali se postavlja pitanje da li može da osvoji više od polovine mandata u parlamentu Beograda”, kaže on.

Šutanovac smatra da je nepirodno porediti Tadi?a sa bilo kojim drugim ?lanom ili predsednikom DS-a.

“Hteli mi to da priznamo ili ne, Tadi? je ?ovek koji je trasirao evropski put Srbije, oja?ao DS, napravio je greške, ali… Moje mišljenje je da opozcija treba da se ukrupnjava, sa Socijaldemokratskom strankom imamo sli?nu platformu, ali ta stvar se stavlja ad acta od momenta kad je Tadi? rekao da to ne želi. Meni je žao”, kaže Šutanovac.

(N1)

Podelite ovu stranicu!