Sunovratni pad Vojvodine

20 Nov 2014

Maja Sedlarević: Desničari regrutuju decu, neispravna voda, krah zdravstva...

U kojoj to evropskoj regiji u 21. veku od 465 naseljenih mesta (45 lokalnih samouprava) samo 60 ima izgra?enu kompletnu kanalizacionu mrežu? Gde to u Evropi blizu 700.000 ljudi decenijama pije neispravnu vodu, a jedan lekar le?i 400 ljudi? U Vojvodini!

Svakodnevni život Vojvo?ana i podaci koje prikupljaju relevantne institucije ve? odavno pobijaju ?ak i svaku pomisao o Vojvodini kao regiji u kojoj se iole pristojno živi.

– Ljudi u Vojvodini, duboko verujem, njen su najvredniji i najbolji resurs. Život gra?anki i gra?ana u Vojvodini veoma je loš i, podaci pokazuju, sve gori i gori – kaže poslanica LSV u Skupštini AP Vojvodine i predsednica Odbora za evropske integracije i me?uregionalnu saradnju Maja Sedlarevi?.

U Vojvodini su u proteklom periodu usvojena dva veoma važna, strateška dokumenta za njenu budu?nost: Regionalni prostorni plan AP Vojvodine do 2020. godine, a potom i Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020 godine. U oba ova dokumenta, osim strateških opredeljenja i plana šta ?e se i na koji na?in razvijati u predvi?enom period, predstavljen je i pregled trenutnog stanja.

Za kapitalna ulaganja dug Republike Vojvodini 150 milijardi !

– Od 1988. godine, vlast se u zemlji menjala, a odnos prema Vojvodini je, sa sitnim razlikama, ostao je isti. Vojvodina je devastirana vrlo planski i studiozno – ekonomsko izrabljivanje je pratilo urušavanje sistema vrednosti i ostavilo trajne posledice. Dešavanja 2000. godine nisu donele o?ekivane promene ni u Vojvodini, ni po pitanju Vojvodine kada je re? o obliku i na?inu vra?anja nadležnosti.
Od 2006. do danas Republika Srbija duguje Vojvodini 150 milijardi dinara samo za kapitalna ulaganja. To zna?i da od onda do danas ni u jednom pokrajinskom buyetu nije bilo ni tih ?uvenih 7 posto! Najbolji buyet Vojvodine je oko 65 milijardi dinara godišnje, a mi smo ve? na cifri od 2,5 buyeta duga! Taj novac bi bio dovoljan i za “banatsku magistralu” i za izgradnju svih novih škola u Vojvodini! – podse?a poslanica Sedlarevi?

Evo samo nekih od mnoštva jezovitih podataka kako se danas u Vojvodini živi?

Po podacima iz popisa 2011. godine, koji kažu da stanovništvo Vojvodine ?ini 27% stanovništva Srbije, vidi se i da nam se broj stanovnika u odnosu na 2002. godinu smanjio za ?itavih 5%.

Maja Sedlarevic

Maja Sedlarevi?: Istorija se?anja ne postoji, na delu je ozbiljna revizija istorije

Beo?in, Žitište, Mali I?oš, Opovo i Plandište nemaju nijednu srednju školu. Nijedna škola za obrazovanje odraslih ne postoji na teritoriji celog Srema.

Pismenost vojvo?anskog stanovništva je 97,7%, ali razlika izme?u nepismenih muškaraca i nepismenih žena je velika. Nepismenih muškaraca je oko 1%, dok je nepismenih žena 3,4%. Prema okruzima, najve?i broj nepismenih iznad 15 godina je u Sremu (2,7%), dok je najniži broj nepismenih u Severnoba?kom okrugu (1,6%).

Tako?e, u Sremu ne postoji nijedan fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Poslednji smo na listi svih zemalja po ulaganju u obrazovanje. Republika Srbija svega oko tri procenta ulaže u obrazovanje.

Što se zaposlenosti ti?e, na nivou Republike Srbije u 2012. godini ona je bila 45,3%, a u APV 43,2%, dok je evropski prosek 64,1%.

Odrastali uz su?enje Šešelju!

– “Rastao sam uz su?enje Šešelju”, re?enica je koju je izgovorio jedan golobradi mladi? pred televizijskim kamerama tokom eufori?nog prenosa eufori?nog do?eka Šešelja iz Haga. Mislite li da je to slu?ajno emitovao? Dakle, te generacije nisu gledale Šešelja na delu tokom ratova devedesetih, ve? su samo pratile su?enje “srpskom heroju”! U školama i u medijima im nisu govorili o pravim razlozima zbog kojih su Šešelj i njemu sli?ni, dospeli u Hag, a trebali su, svakodnevno! Zlo?inci se, na žalost, predstavljaju kao žrtve! Istorija se?anja ne postoji, na delu je ozbiljna revizija istorije. Odrekli smo se antifašizma, a na antifašizmu, kao najve?oj vrednosti, po?iva Evropa – smatra Maja Sedlarevi?.

– Utopija je govoriti o razvijenoj Vojvodini, jer doživljavamo sunovratni pad u svemu. Uz obrazovanje, mislim da najgori podaci dolaze iz sfere zdravstva: U Srbiji jedan lekar ide na 345 stanovnika, u APV na 400, najbolje je u Južnoj Ba?koj 314, a u Sremu 549! U nekim lokalnim samoupravama broj pacijenata po lekaru ide i preko 900, najgore je u Temerinu (975!) – kaže Maja Sedlarevi?.

Ona dodaje da ?emo mo?i da govorimo o pomacima nabolje tek kada po?nemo da se bavimo reformisanjem dva potpuno ruinirana sistema – obrazovanja i zdravstva.

– Kada su posledice u pitanju, to su dve najve?e nevolje Vojvodine. Stru?nost i suzbijanje korupcije može da se postigne samo kompletnom promenom sistema u te dve oblasti i to na nivou cele zemlje. Razume se, u reformu sistema moraju da se uklju?e ljudi iz struke, oni koji se nastavom i le?enjem zaista i neposredno bave. Pravi primer da kada nešto do?e u prave ruke onda ima i rezultata, je uvo?enje nastave o reproduktivnom zdravlju u vojvo?anske škole. Sve je ve?a zaineteresovanost škola, roditelja i ?aka za ove ?asove. Istovremeno, a bilo je to i za o?ekivati, ovi ?asovi su izazvali burne reakcije desni?arskih organizacija, jer im prosve?ivanje dece ne ide u prilog! Više im odgovara veronauka u školama koja u multikonfesionalnim sredinama kao što je Vojvodina nedopustivo deli decu. A, kadar, koji drži nastavu veronauke je posebno diskutabilan, ti nastavnici sa pedagogijom, naj?eš?e, nemaju nikakve veze! Deca se na tim ?asovima ne u?e toleranciji, pristojnom ponašanju… – navodi Sedlarevi? i dodaje da društvo sve više klizi u konzervatizam.

Razlog za ostanak

Od 2000. do 2003. godine smo imali period stagnacije odliva mozgova iz Vojvodine, a sve ostalo vreme deca se školuju da bi otišla odavde! Mladim ljudima nedostaje razlog da ostanu ovde!

– I sve više gušeni mediji igraju veliku ulogu u promovisanju konzervatizma, cenzura je vrlo perfidna, a to je prvi korak u manipulaciji mladih, pre svega, generacija stasalih devedesetih godina. Oni ne znaju za dobro, za stabilno društvo i obrazovni sistem. To su generacije, koje su stasavale u potpuno pomerenom sistemu vrednosti i velikoj nestabilnosti, ne samo materijalnom. One grade novi vrednosni sistem u društvu i ambijentu u kome još uvek nismo prošli kroz proces suo?avanja sa prošloš?u – na delu je veli?anje ratnih zlo?inaca od kojih se stvaraju heroji! Zlo?in se relativizuje samo zbog toga što ga je u?inio neko ko pripada ve?inskom stanovništvu, ili zato što je iz ove zemlje, pa se to podvodi pod “patriotizam”, a, pritom se, patriotizam izjedna?ava sa šovinizmom! Svaki kriti?ki osvrt i objektivnost se proglašava izdajni?kim! Diskurs koji se danas vra?a je primeren devedesetim godinama prošlog veka! U takvim okolnostima “lak” je posao desni?arskih organizacija, koje regrutuju pristalice po srednjim školama! Zar nije direktor policije Veljovi? izjavio da je 90 odsto izgrednika, koji su razbijali komšijske pekare po Vojvodine, mla?e od 18 godina! – podse?a Sedlarevi?.

Viktoria Csabi (Autonomija)

Podelite ovu stranicu!