Sukob štrajkača i policije u Grčkoj

21 Feb 2013

Radnici iz javnog i privatnog sektora štrajkuju zbog malih plata, a pridružili su im se i nezaposleni

U srijedu su izbili neredi tokom novog jednodnevnog generalnog štrajka u Gr?koj, koji su organizirala dva najve?a gr?ka sindikata, sa oko 2,5 miliona ?lanova.

Bojazan da ?e i ovaj štrajk, poput prethodnih, prerasti u nasilje, se obistinila. Grupa mladi?a po?ela je bacati kamenice i molotovljeve koktele na policajce, koji su nakon toga ispalili suzavac.

Sve niži životni standard zbog Vladinih mjera štednje izaziva bijes ve?ine Grka.

Stari razlozi ponovo su doveli hiljade Grka pred zgradu Parlamenta u Atini –  radnike iz javnog i privatnog sektora, nezadovoljne niskim platama, ali i nezaposlene i one koji su zbog krize nedavno izgubili posao.

Takvih je sve više i to potvr?uje rastu?a stopa nezaposlenosti.

Od po?etka krize 2008. godine otkaz je dobilo milion ljudi, pa se ukupan broj nezaposlenih popeo na 1,35 miliona ljudi.

Na svojim radnim mjestima  u srijedu je bio samo veliki broj policajaca. Škole, bolnice, banke i željeznice su puste, a u kolapsu je i dobar dio javnog prevoza.

Podijeljena mišljenja gra?ana

Trajekti su ostali u lukama, te su tako i gr?ki otoci odsje?eni od svijeta.

Mišljenja gra?ana su podijeljena. Jedni štrajk smatraju štetnim, drugi jedinim rješenjem.

“Nimalo ne pomaže. Bit ?e što ?e biti. Nema druge”, kaže penzioner Dimitris.

“Ovo je jedan od na?ina da se otjeraju nekompetentni ljudi s vlasti”, smatra stanovnik Atine Vassilis Samidis.

U?estalost štrajkova u Gr?koj pove?ala se posljednjih sedmica zbog sve ve?eg siromaštva u zemlji.

U ponedjeljak je stotinjak radnika otpuštenih iz lanca muzi?kih prodavnica demonstriralo ispred koncertne arene, gdje se birao predstavnik Gr?ke na Eurosongu.

“Nemamo novca da djeci kupimo obu?u. Nemamo dovoljno novca za najosnovnije potrepštine. U supermarketima moramo vaditi artikle iz korpe, jer je ra?un ve?i od onog što možemo platiti”, kazala je nezaposlena trgovkinja Maria Kanga.

No,Vlada premijera Antonisa Samarasa, koja je na vlasti od juna prošle godine, ponavlja da je primorana provesti reforme i stegnuti kaiš.

To je glavni uvjet  koji su joj postavili Evropska unija i Me?unarodni monetarni fond da bi odobrili spasonosne nov?ane pozajmice.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!