Sudovi od bivših logoraša u BiH traže hiljade eura

06 Nov 2015

Logoraši moraju plaćati hiljade eura sudskih troškova, nakon što su sudovi u RS-u odbacili njihove tužbe zbog zastare

Bivši logoraši bošnja?ke nacionalnosti u BiH suo?eni su sa novim problemima, jer moraju pla?ati hiljade eura sudskih troškova, nakon što su sudovi u bh. entitetu Republici Srpskoj odbacili njihove tužbe zbog zastare, re?eno je nakon sastanka potpredsjednika RS-a Ramiza Salki?a s bivšim logorašima i predstavnicima udruženja logoraša Bosne i Hercegovine.

Žrtve logora tokom proteklog rata podnijele su oko 30.000 tužbi protiv RS-a, sudovima u ovom entitetu, ali su uglavnom u oba stepena odba?ene zbog zastare.

Sada im sudovi šalju zahtjeve za naplatu sudskih troškova od 2.000 do 10.000 maraka [1.000 do 5.000 eura], što je, kaže Salki?, ponovno kažnjavanje žrtava.

Dodaje da je jedno od rješenja odgoda naplate ovih sudskih troškova, do presuda Suda u Strasbourgu, jer im idu u prilog me?unarodne konvencije.

“Pravni mehanizmi i procedure u BiH su iskorišteni, a zaštitu ?e mo?i potražiti samo u Sudu u Strasbourgu. Me?utim, ostaje problem sve dok taj sud ne riješi ovo pitanje, zbog ?ega ?emo pokušati iza?i ususret ovim osobama”, kazao je Salki? na konferenciji za novinare.

Iznio je i podatak da su ovih dana na nekoliko mjesta vršeni popisi imovine logoraša, radi pljenidbe i nadoknade sudskih troškova.

Bivših logoraša nema u zakonu

Bivši logoraši su informirali Salki?a da se radi o ljudima koji ni na koji na?in ne mogu ostvariti svoja prava u Bosni i Hercegovini, jer ih nema u zakonu, a prošli su logorske torture.

“Kada su pokušali da dobiju satisfakciju za prisilno vrijeme provedeno u logorima, dobili su izgubljene sporove i sada obavještenja da moraju platiti sudske troškove”, ogor?en je Salki?, navode?i da je ovo još jedna nepravda koja se ?ini ovim kategorijama stanovništva i da se to mora promijeniti.

Predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Meškovi? ukazao je da bi najbolje rješenje za bivše logoraše bilo formiranje fonda za reparaciju svih žrtava torture u BiH.

Za razliku od RS-a, u FBiH presude idu i u korist tužioca i protiv, ali nema troškova suda i pravobranioca.

Naglasio je da se i zakonski moraju urediti prava svih logoraša u BiH.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!