Sud u Apatinu ponovo osudio paore iz Gakova

07 Apr 2016

Advokat paora najavio žalbu

Prekršajni sud u Apatinu doneo je danas novu presudu, kojom se petorica poljoprivrednika iz Gakova osu?uju na 30 dana zatvora.

Dušan Batini?, Danilo Kri?ko, Vladimir Skrobonja, ?or?e Grahovac i Mane Prica osu?eni su presudom Prekršajnog suda u Apatinu 19. marta na zatvorske kazne od 30 dana, nakon što su proveli 26 dana na njivi u Gakovu kod Sombora i nisu dozvoljavali uzurpatoru da je obra?uje. Oni su, nakon intervencije policije, uhapšeni zbog reme?enja javnog reda, a sudilo im se dan nakon hapšenja.

Odlukom Apelacionog suda u Novom Sadu takva presuda je ukinuta u celosti i vra?ena sudu u Apatinu na ponovno odlu?ivanje.

Prema re?ima advokata poljoprivrednika Branimira Mitrovi?a nova presuda ne upu?uje poljoprivrednike odmah u zatvor, ve? se, u skladu sa zakonom, ?eka da pro?e rok na žalbu.

“Mi ?emo se sigurno žaliti Apelacionom sudu, jer je ovakva presuda Prekršajnog suda u Apatinu katastrofalna i puna manjkavosti i nepravilnosti”, rekao je Mitrovi? za RTV.

On je ocenio da nova presuda ne može da opstane. Advokat je objasnio i da bi se, u slu?aju upu?ivanja poljoprivrednika u zatvor, njima ura?unalo i vreme koje su do tada proveli u zatvoru.

Odbor za poljoprivredu Skupštine Vojvodine predložio je nedavno Pokrajinskoj vladi da razmotri najnovija dešavanja u vezi za uzurpacijom državnog poljoprivrednog zemljišta i da predloži vanrednu sednicu Skupštine Vojvodine na tu temu.

Pokrajinska vlada je na sednici usvojila zaklju?ke u kojima se od Vlade Srbije traži ukidanje zaklju?ka kojim se poljoprivrednicima koji su uzurpirali državnu poljoprivrednu zemlju omogu?ava da prijave površinu koju obra?uju do po?etka maja i plate za zemlju prose?nu cenu.

U zaklju?ku se traži i izrada novog zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu, a od resornog ministarstva i da utvrdi ko su uzurpatori zemlje.

Pokrajinska vlada je svoje zaklju?ke uputila Skupštini Vojvodine, a o datumu sednice na kojoj ?e se o njima raspravljati se još uvek nije odlu?ilo.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!