Sud: Novi Sad da isplati 13 milijardi ATP Vojvodini

12 Feb 2013

Gradu preti blokada računa?

Privredni apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom se Gradu Novom Sadu nalaže da Autotransportnom preduze?u (ATP) Vojvodina isplati odštetu od oko 1,3 milijarde dinara zbog neispunjavanja ugovora koji je sa Ilijom Devi?em 2006. godine potpisala tadašnja gradona?elnica Maja Gojkovi?, javili su danas novosadski mediji.

?elnici gradske vlasti nisu želeli da komentarišu odluku suda, jer je još uvek nisu zvani?no dobili.

Gradona?elnik Miloš Vu?evi? ranije je rekao da bi potvr?ivanje presude po kojoj bi iz gradskog budžeta ATP Vojvodini bilo ispla?eno više od 13 miliona evra, “blokiralo gradski ra?un, a pojedini projekti bili bi ugroženi”.

?lan Stru?nog pravni?kog tima koji je Grad oformio kako bi analizirao sporove sa ATP Vojvodinom i Ilijom Devi?em, Milan ?uki? rekao je da da Grad treba da zatraži reviziju pred Vrhovnim kasacionim sudom.

Maja Gojkovi? je sa Ilijom Devi?em potpisala ugovor o izgradnji nove me?umesne stanice, koju je ATP Vojvodina i izgradila ali koja nikada nije profunkcionisala.

DS, LSV i LDP traže odgovornost za aferu ATP Vojvodina

DS: Krivi?na odgovornost zbog ugovora sa ATP Vojvodina

Gradski odbor Demokratske stranke (DS) Novi Sad zahteva da odgovorni za zaklju?enje štetnog ugovora izme?u grada Novog Sada i ATP “Vojvodina” krivi?no i politi?ki odgovaraju, saopštila je danas ta stranka.

Kako se navodi u saopštenju, DS traži da krivi?no i politi?ki odgovaraju gradona?elnik Miloš Vu?evi?, bivša gradona?elnica Maja Gojkovi?, bivši predsednik Skupštine grada Zoran Vu?evi?, Igor Mirovi? i ostali odgovorni.

“Demokratska stranka ?e inicirati hitnu sednicu Skupštine grada povodom ovog slu?aja i zatražiti da se donesu mere koje ?e zaštititi primarne javne funkcije poput gradskog prevoza, vodosnadbevanja i grejanja”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje “Vu?evi?, Mirovi? i Gojkovi?eva moraju snositi posledice, a ?injenica da su danas ?lanovi predsedništva Srpske napredne stranke ne sme ih osloboditi odgovornosti, ni krivi?ne ni politi?ke”.

Gradski odbor DS u Novom Sadu je pozvao sve nadležne organe da reaguju, da pokrenu krivi?ne postupke protiv odgovornih, “a ukoliko to ne u?ine, sasvim sigurno ?e to u?initi gra?ani Novog Sada koji nisu dužni da pla?aju milione evra zbog ne?ije nesposobnosti ili nezakonitog poslovanja”.

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) pozvala je danas nadležne da detaljno i do kraja ispitaju odgovornost svih koji su na bilo koji na?in u?estvovali ili doprineli štetnom ugovoru Grada Novog Sada sa Autotransprotnim preduze?em (ATP) Vojvodina, bez obzira na bilo ?iju strana?ku pripadnost.

LSV je u saopštenju za javnost naveo da se za 13 miliona evra, koliko Novi Sad treba da plati ATP Vojvodini, može izgraditi barem šest škola, 200 kilometara vodovodne ili oko stotinu kilometara kanalizacione mreže.

Podse?a se da je prvi potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vu?i? 23. januara izjavio da vrlo brzo o?ekuje rezultate, prvo po pitanju istrage oko afere sa ATP Vojvodinom i izražava o?ekivanje da ?e ti rezultati jasno pokazati ko je odgovoran za svu štetu koju je taj ugovor prouzrokovao i da krivci za to odgovaraju.

“Sve i kada bi Novi Sad uspeo da izbegne pla?anje odštete, ne može da spere ljagu koja mu je naneta ?injenicom da se sa ovim ugovorom, našao na listi Evropskog parlamenta me?u pet najve?ih korupcionaških afera u Srbiji”, navodi se u saopštenju LSV.

Liberalno-demokratska partija (LDP) je u saopštenju za javnost upozorila da Gradu preti blokada ra?una, ukoliko bude primoran da plati odštetu ATP Vojvodini i ocenila da ?e na taj na?in biti dovedeno u pitanje ionako loše funkcionisanje gradskih sistema i službi.

“Tražimo li?nu odgovornost svih povezanih u?esnika u upravljanju gradom u periodu kada je afera nastala i posle toga”, naveo je novosadski odbor LDP-a u saopštenju za javnost.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!