Šućurović: SNS da poštuje zakon na izborima za savete mesnih zajednica

12 Feb 2016

Mesna zajednica nije politički organ, već interesna zajednica svih građana na njenoj teritoriji

Predsednik opštine Novi Be?ej Saša Šu?urovi? zatražio je od predsednika Skupštine opštine Novi Be?ej Mirjana Jakši?a da naloži Komisiji za sprovo?enje izbora za ?lanove Saveta Mesne zajednice Novo Miloševo da glasa?ke listi?e usklade sa zakonom i Ustavom Republike Srbije.

Kako je saopštio Opštinski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Novi Be?ej, Mesni odbor Srpske napredne stranke Novo Miloševo i predsednik novobe?ejske Skupštine, ina?e ?lan SNS, koji je i raspisao izbore i doneo Rešenje o formiranju komisije za sprovo?enje izbora, oglušili su se o zakon i tuma?enje Ustavnog suda Srbije o tome da su izbori u mesnim zajednicama nestrana?ki izbori.

Zakon kaže da se na glasa?kom listi?u upisuju samo imena i prezimena svih kandidata, njihova godina ro?enja i zanimanje. Me?utim, Komisija za sprovo?enje izbora, kojom predsedava sekretarka Skupštine opštine Marica Bešlin, tako?e ?lanica SNS, utvrdila je izgled obrasca na kojem pored imena kandidata postoji i prazna linija za naziv predlaga?a, u smislu naziva politi?ke strane koja predlaže kandidata iako je neophodno da svakog kandidata predloži 20 gra?ana, navodi LSV. U saopštenju se dodaje i da je Komisija prihvatila kandidature koje su podržale politi?ke stranke.

Saša Šu?urovi? je zbog toga pismeno, zvani?nim putem obavestio o nepravilnostima predsednika Skupštine Mirjana Jakši?a, zahtevaju?i da Komisija otkloni greške i da sprovede izbore na takav na?in gde ?e obezbediti poštovanje Ustava, zakona i procedura.

On je naveo da su druga?ije sprovedeni izbori ništavni i da podležu poništavanju od strane Ustavnog suda, što bi za sobom povuklo i poništavanje svih odluka koje tako izabran Savet donese i sprovede.

Šu?urovi? je dodao da su izbori za savete mesnih zajednica, po zakonu, isklju?ivo gra?anske prirode i da bi sve drugo bilo suprotno cilju organizovanja mesnih zajednica, a to je zadovoljavanje interesa i potreba gra?ana, kao i zajedni?ih i opštih potreba i interesa.

“Predsednika Skupštine opštine, Mirjana Jakši?a, koji je doneo Odluku o raspisivanju izbora i rešenje o formiranju Komisije za sprovo?enje izbora za ?lanove Saveta Mesne zajednice Novo Miloševo, obaveštavam o stanju na terenu, a pedsednika Komisije Maricu Bešlin upozoravam na mogu?e posledice ovakvog postupanja”, naveo je Šu?urovi?.

On je objasnio i da Odluka Ustavnog suda propisuje da se na izbore za ?lanove mesne zajednice ne primenjuje Zakon o lokalnim izborima baš iz razloga jer mesna zajednica nije politi?ki organ, ve? interesna zajednica svih gra?ana koji žive na odre?enom delu teritorije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!