Šućurović: Opštine nekada imale mnogo više novca

26 Nov 2012

U vreme socijalizma opštine su bile znatno bogatije jer su raspolagale svojim novcem

Predsednik opštine Novi Be?ej Saša Šu?urovi? izjavio je danas da su u nekadašnjem socijalisti?kom sistemu lokalne samouprave raspolagale sa daleko više sredstava nego što je to danas slu?aj.

Šu?urovi? je na prijemu za bivše predsednike opštine Novi Be?ej rekao da ga je iznenadilo kada je od svojih prethodnika iz vremena socijalizma ?uo da su u jednom periodu sve pare koje su zara?ivane u Novom Be?eju tu i bile raspore?ene.

“U tom periodu je bilo mnogo lakše do?i do nekih kapitalnih investicija jer je lokalna samouprava imala tu slobodu da odredi šta je to neophodno i najpotrebnije u gradu. U periodu ovog visokocentralizovanog sistema stvari stoje potpuno druga?ije”, kazao je Šu?urovi?.

Dodao je da je neophodno da u Srbiji do?e do decentralizacije, kako bi lokalne vlasti bile u mogu?nosti da zaista unaprede svoje lokalne sredine.

Šu?urovi? je danas organizovao prijem za bivše predsednike opštine u znak se?anja na odluku Skupštine Srbije u novembru 1960. godine, kada je formirana ova banatska opština u sadašnjim granicama, sa naseljenim mestima Bo?ar, Novo Miloševo, Kumane i Novi Be?ej u svom sastavu.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!