Šućurović: Menjačnica angažovana za pravljenje vatrometa

25 Aug 2016

Optužio je opštinske vlasti i da su zaustavili projekte prethodne vlasti koji su od velike koristi za građane

Opštinski odbor opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine u Novom Be?eju optužila je ju?e lokalnu vlast predvo?enu Srpskom naprednom strankom (SNS) da je za pirotehniku na tradicionalnoj manifestaciji “Velikogospojinski dani” angažovala “strana?ku firmu” koja nema licencu, ?ime se dovodi u opasnost bezbednost posetilaca.

“Bezbednost o kojoj se izuzetno vodilo ra?una tokom prethodih godina dovodi se u pitanje, jer je umesto renomiranih ku?a sa licencom za vatromet na Gospojini odabrana strana?ka firma SNS bez licence, koja je registrovana kao menja?nica i komision koja se bavi i pirotehnikom”, navodi se u saopštenju za javnost koje je potpisao Saša Šu?urovi?, bivši predsednik opštine Novi Be?ej.

On je optužio opštinske vlasti i da su zaustavili projekte prethodne vlasti koji su od velike koristi za gra?ane, poput projekata “Kuglana”, “Kružni tok” i “Biciklisti?ka staza”, iako ih je na osnovu prihoda u budžetu i sa drugih nivoa vlasti mogu?e realizovati.

Dodao je da je lokalna vlast odbila da prihvati ponu?eni novac republike i pokrajine za realizaciju ovih projekata.

Šu?urovi? je naveo da je rasprava na sednici Skupštine opštine u utorak dokazala da su neistinite optužbe na njegov ra?un da je ostavio dugove u budžetu, pošto je pomo?nica na?elnika za finansije Zora Stanisavljev kazala da opština nema kredita i da se u šestomese?nom izveštaju vidi budžetski suficit.

Podsetio je da su na sednici Skupštine opštine iznete i argumentovane tvrdnje da je aktuelna opštinska vlast za analizu poslovanja Javnog preduze?a Komunalac, povodom mogu?nosti da se proda njena gasna mreža, angažovala revizorsku ku?u Finodit, koja je dovo?ena u vezu sa kriminalnim radnjama, a o ?emu je na sednici govorio Ivica Milankov, šef odborni?ke grupe Srpske radikalne stranke.

Šu?urovi? je optužio opštinske vlasti i da su “izmislili” radno mesto pomo?nika predsednika Skupštine opštine, kako bi “namirili koalicione apetite”, iako ni za radno mesto zamenika predsednika Skupštine opštine nema dovoljno posla.

On je upitao i gde su nestali 30.000 evra sa ra?una preduze?a Vojvodina SPA, kao i automobil, koji su morali da pripadnu opštini prilikom preuzimanja, a sad ih “odjednom nema”.

Šu?urovi? je optužio lokalne vlasti i da odugovla?e sa otvaranjem pogona fabrike Adanko iz Ade u Mesnoj zajednici Bo?ar u Novom Be?eju, iako bi u tom pogonu bilo zaposleno 50 radnika.

Upitao je i zbog ?ega opštinske vlasti nisu još uvek odgovorile na pitanje zašto sa uzurpiranog drzavnog zemljišta nisu skinuti usevi sa svih površina koje su navedene u izveštaju komisije, gde je lagerovan prinos i na koji na?in ?e se ubrati prihod od njega, kao i za šta ?e biti upotrebljen.

SNS odbacio optužbe LSV u Novom Be?eju

Opštinski odbor Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Be?eju odbacio je ve?eras optužbe predsednika opštinskog odbora opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) i bivšeg predsednika opštine Saše Šu?urovi?a i optužio ga da je u vreme svog mandata prebacivao budžetska sredstva sopstvenom, nelegalno izgra?enom, ugostiteljskom objektu.

“Postavlja se, tako?e, pitanje Šu?urovi?u, kako to da sa istim kvalitetom, manifestacija ‘Gospojina’ može da košta duplo manje nego onda kada je on bio predsednik opštine, odnosno zašto ovogodišnja manifestacija košta 20 miliona dinara, dok je prethodna koštala ?ak 40 miliona dinara”, naveo je SNS u saopštenju za javnost, koje je potpisao predsednik Opštinskog odbora SNS-a Saša Maksimovi?, koji je i aktuelni predsednik opštine.

Maksimovi? je optužio Šu?urovi?a i da nikada nije podneo finansijski izveštaj sa manifestacioje “Velikogospojinski dani”.

On je poru?io Šu?urovi?u da sam odgovori na pitanje gde se nalazi 30.000 evra sa ra?una preduze?a Vojvodina SPA i automobil, jer je bio predsednik opštine Novi Be?ej u vreme preuzimanja ovog preduze?a i on je taj koji bi trebalo da ima odgovor na ovo pitanje.

Maksimovi? je odbacio Šu?urovi?eve optužbe da opštinske vlasti još uvek nisu odgovorile na pitanja oko skidanja useva sa uzurpiranog državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini Novi Be?ej i naveo da je opština Novi Be?ej po prvi put “smogla hrabrosti’ da se obra?una sa poljoprivrednicima koji su neovlaš?eno obradili državno poljoprivredno zemljište, koje nije izdato u zakup, na taj na?in što je, na osnovu zakona, poskidala useve sa tih površina.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!