Subotički LDP: Vučićeva vlada da prestane da ponižava prosvetne radnike

24 Feb 2016

Ne mogu kuriri, vozači, kafe kuvarice i sekretarice u pojedinim javnim preduzećima da imaju veće plate od učitelja, nastavnika i profesora

Gradski odbor Liberalno-demokratske partije (LDP) u Subotici pozvao je danas Vladu Aleksandra Vu?i?a da prestane da ponižava prosvetne radnike i da donese zakon koji im je obe?an i koji je od po?etka godine trebao da uredi visinu plata u javnom sektoru, navedeno je u saopštenju ove partije.

Suboti?ki LDP je podsetio Vu?i?a da su prosvetni radnici u Subotici prošle godine pristali da okon?aju štrajk jer im je vlada obe?ala da ?e se do po?etka 2016. godine doneti i po?eti primenjivati zakon koji ?e urediti plate u javnom sektoru, a koji ?e popraviti materijalni položaj prosvetnih radnika.

“Ne mogu kuriri, voza?i, kafe kuvarice i sekretarice u pojedinim javnim preduze?ima i agencijama da imaju ve?e plate od u?itelja, nastavnika i profesora”, upozorio je LDP.

Iz ove partije su podsetili i da je svakom prosvetnom radniku u Subotici obe?ana i takozvana pomo? u visini jedne plate od oko 40.000 dinara što je, kako su naveli, “samo vra?anje dela para ‘otetih’ merama štednje”.

Iz LDP-a su upozorili da u Subotici i okolnim mestima prosvetni radnici napuštaju svoja radna mesta i biraju druge struke ili napuštaju državu, kao i da ?e ova partija podržati sve proteste prosvetara.

“Podržavamo sve najavljene proteste prosvetnih radnika i smatramo da se reforme mogu sprovoditi samo u dogovoru sa prosvetnim radnicima i njihovim sindikatima, a ne na siledžijski na?in i otima?inom”, navedeno je u saopštenju.

LDP je naveo da je Vu?i?eva Vlada od po?etka 2014. godine smanjila ionako bedne plate prosvetnih radnika za 10% i da su one i dalje ispod proseka u odnosu na raniji period.

“Nakon godinu dana takve ‘otima?ine’, uz veliku pompu i medijsku reklamu, vra?eno je svakom prosvetnom radniku 7.000 dinara, što je samo mali deo svote koja je ‘oteta’ za tih godinu dana ‘štednje’. ?ak su se drznuli da to nazovu ‘pomo?’, a od januara ove godine, prosvetari su dobili ‘povišicu’ od 4%, što i dalje ne vra?a plate na nivo iz decembra 2014. godine”, poru?ili su iz ove partije.

Suboti?ki LDP smatra da je obrazovni sistem u Srbiji ve? dugo talac neodgovornih i bahatih politi?ara, a nefunkcionalno i skupo obrazovanje je najve?a hipoteka koja optere?uje gra?ane.

“Zalažemo se za efikasan sistem u kome ?e talentovani, kreativni prosvetari biti nagra?eni materijalno za svoj rad i trud, za sistem koji ?e biti u službi naše dece ?iji ?e uzori biti pristojni i obrazovani ljudi, a ne kriminalci i starlete”, poru?io je suboti?ki LDP.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!