Subotička Hera – kraljica svih Srba i Bogova

25 Mar 2013

Kako su Oskar popularnosti u Subotici prigrlili svi koji su se barem jednom pojavili u "sredstvima informisanja"

Suboti?ka vlast na izdisaju je ve? osam meseci rastrzana izme?u raspodele gradskog plena i raspada koalicije.

Predstavnici vladaju?e koalicije, temeljnim raspore?ivanjem partijskih kadrova, zadovoljavaju svoju trenutnu prostu i besramnu finansijsku glad, a u slu?aju da funkcija manjka, brže bolje, ni?u nove.

Postavljanjem politi?ki-ovisnih i nestru?nih kadrova na odgovorne funkcije, u Subotici je, osim rušenja secesijskih objekata, na snazi i institucionalno urušavanje ostataka zdravih i, još uvek, funkcionalnih delova javnog sektora.

Dragi Suboti?ani, ako ste diplomirani ekonomista i pripadate, recimo DS ili malim strankama poput DSS, PUPS… koje, u praksi, na izborima ne mogu da dobace ni do cenzusa, bi?ete oberu?ke prihva?eni i smesta primljeni na direktorske funkcije: u Zoološki vrt, Centar za socijalni rad i sli?na bogougodna javna preduze?a. Bez pravednog javnog konkursa, naravno.

Me?utim, ipak je nešto ujedinilo predstavnike, široke nam, koalicije i opozicije.

U organizaciji izvesne NVO “Hera” iz Subotice, u sali Nove opštine u Subotici su, u nedelju, 24. marta, uru?ene plakete i priznanja “Suboti?ki Oskar polularnosti” za 2012. godinu.

Kako prenose lokalni mediji, “Oskari popularnosti su dodeljeni uspešnim gra?anima Subotice koji su se istakli u svojim profesijama”. Na koji na?in se ve?ina ovih dobitnika istakla, ostaje nepoznanica.

Presre?ni dobitnici prestižnih i, ni?im izazvanih, dragocenih Oskara su: direktor filijale “Dunav” osiguranje Nebojša Crnogorac i novoizabrana direktorka “Apoteka Subotica” Olivera Radni? (DS), proglašeni za najpopularnije Suboti?ane u 2012. godini, dok je za najpopularnijeg inovatora proglašen po?asni gra?anin Ma?arske koji se isti?e u magnetoterapiji Rudolf Vojni? Tuni?. (!)

Organizatori ovog gradskog Cirkusa su “visokopoštovana bra?a Srbi” iz NVO “Hera” iz Subotice (opširnije o multinacionalnoj zaveri protiv Srba, kao i organizovanom proterivanju Srba od strane ma?arsko-hrvatske katoli?ke koalicije, zatim, o juna?koj odbrani i spašavanju ?asti srpstva i svete otadžbine, videti ovde) i generalni pokrovitelj “Dunav” osiguranje, koji su, prema verovanju prisutnih i širokog auditorijuma, omogu?ili gra?anima da telefonom predlože kandidate iz svih oblasti. Zatim je “specijalni žiri”, na osnovu nepoznatih kriterijuma, uobli?io i napravio kona?an spisak sre?nih dobitnika suboti?kog Oskara popularnosti.

Od humanitaraca do oskarovaca

Direktor filijale “Dunav” osiguranja u Subotici Nebojša Crnogorac je ovom prilikom sebe odlikovao Oskarom popularnosti i samoproglasio se najpopularnijim gra?aninom Subotice (li?nost godine) koji je igrom slu?aja društveno, politi?ki i sportski funkcioner grada Subotice.

Specijalne po?asne plakete grada dobili su i gradona?elnik Subotice Modest Duli? (DS), predsednica Skupštine Subotice Marija Kern Šolja (SVM) i Na?elnik Severnoba?kog okruga Nikola Repac (SNS), ?ije prisustvo na ovoj ceremoniji, o?ito, nije bilo od presudnog zna?aja.

Za angažovanje u novinarstvu, suboti?ki Oskar popularnosti nije zaobišao ni jedan deo novinara i urednika koji pretežno parazitiraju na finansijskoj sisi lokalne samouprave. Naša gradska vlast se ponosi ?injenicom da je Subotica, po darivanju gradskog novca lokalnim medijima (komada 14), drugi grad u Vojvodini.

Zatim su precenjeni Oskari dodeljeni i raznim privrednicima, nastavnicima, sportistima, politi?arkama i politi?arima (od DS, preko SVM, do SPS i SNS), poljoprivrednicima, u?iteljima, pedagozima, muzi?arima, advokatima, lekarima i svima onima ?ije se ime bar jednom provuklo kroz naša sredstva javnog informisanja, kako se mediji popularno, ali opravdano i zovu.

Natalija Jakovljevi? (Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!