Subotica: Zakon onemogućava pomoć imigrantima

07 Jan 2015

Ljudi kojima ni Crveni krst ne sme da pomogne

Pomo? zvani?nih institucija imigrantima kod Subotice je krivi?no delo, zbog ?ega su oni prepušteni sami sebi, prenela je N1.

Istraživanje te televizije pokazalo je da zakon spre?ava i reakciju Crvenog krsta. U toj organizaciji su objasnili da njih, ali i državu, kada je re? o imigrantima, ograni?ava nepotpuna zakonska regulativa.

?lan Gradskog ve?a Subotice zadužen za socijalnu zaštitu Milimir Vujadinovi? rekao je da lokalna samouprava ne sme da pomaže azilantima, sve dok oni ne zatraže azil. On je naveo i da gradnja prihvatilišta nije u planu.

“Postavlja se pitanje šta bi bio rezultat gradnje tog prihvatilišta. Blizina granice od dvadesetak minuta hoda bi verovatno bio dodatan stimulans za njih”, kazao je suboti?ki ve?nik.

Za imigrante, koji se kriju na obodima Subotice, ovo su dani za borbu protiv hladno?e i gladi. ?esto u racijama, jedan deo njih bude preba?en u centre za azilante.

U napuštenoj ciglani, u kojoj su se imigranti krili od hladno?e, tog jutra nije bilo nikog. Samo razbacane stvari i dopola ugašene vatre. Neko je otišao u brzini. Novinar N1 pronašao je dvadesetak imigranata u sklepanoj baraci u šipražju, nadomak gradske deponije.

Oni su objasnili da je tog jutra bila policijska racija. Kako su rekli, ponekad im dobri ljudi donesu hranu i garderobu. Predstavnici vlasti ih ne pose?uju.

(N1)

Podelite ovu stranicu!