Subotica: Prokišnjava Gradska kuća

13 Feb 2013

Zub vremena ostavlja sve ozbiljnije tragove na ovoj zgradi pod zaštitom

Prošle godine u septembru obeležena je stogodišnjica završetka suboti?ke Gradske ku?e, ali zub vremena ostavlja sve ozbiljnije tragove na ovoj zgradi pod zaštitom, koja je sada ve? ugrožena i prokišnjavanjem tavanice . Proteklih pet godina, naime, odobravana su samo minimalna sredstva za teku?e održavanje, a za iole ozbiljnije radove na održavanju nije bilo sredstava. Najhitniji posao bio bi sada da se zamenu polomljeni crepovi na krovu koji prokišnjava, dimnjaci su tako?e u lošem stanju, ali bi bilo potrebno i zameniti stogodišnje prozore i dotrajalu vodovodnu instalaciju u podrumu zgrade.

Rukovodilac radova na održavanju Gradske ku?e Ivica Aran?i? rekao je za „Ma?ar so“ da bi i uz izdvajanje svega 1-3 miliona dinara godišnje za opravku krova za par godina zgrada mogla da se dovede u red. Prema njegovim re?ima, potrebno je skidanje crepova i zamena polomljenih, kao i zamena limarije, što predstavlja veliki posao i trebalo bi ga što pre zapo?eti.

Kiša i sneg uzrokuju ve? manje štete na zgradi, recimo kancelarije Me?uopštinskog zavoda za zaštitu spomenika koje se nalaze na tre?em spratu stalno prokišljavaju i zbog toga su zidovi više puta morali da se prekre?e. Kao privremeno rešenje, u tim prilikama majstori silikonom ili drugim materijalom popunjavaju pukotine na krovu kroz koje curi voda, ali to ne rešava problem.

Gradska ku?a u Subotici predstavlja zdanje od izuzetne kulturne vrednosti, pa bi tako bilo ?ak i mogu?nosti da grad posebno konkuriše za novac neophodan za održavanje, kao što to ?ini za obnavljanje Sinagoge. Iz gradskog budžeta je ranijih godina izdvajana mnogo ve?a suma za održavanje i mada se i sada, svake godine, pripremaju planovi o tome u šta i koliko bi trebalo da se uloži, ve? godinama se za održavanje zgrade izdvaja tek desetina od potrebne sume. Ove godine je, recimo, odobreno ukupno 3,5 miliona dinara, što je dovoljno tek za teku?e održavanje, dok bi neophodna suma za radove koji su planu iznosila oko 30 miliona dinara. Zamena dela krova koji prokišnjava iznad prostorija Me?uopštinskog zavoda za zaštitu spomenika, prema predo?enom planu radova, koštala bi tri miliona dinara, ali to ne?e biti ostvareno ni ove godine, budu?i da je tolika ukupna suma koja je na raspolaganju, koja je dovoljna jedino  za teku?e održavanje i sitnije popravke.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!