Subotica primljena u Evropsku mrežu gradova secesije

01 Feb 2013

Na taj način Subotica se našla među 22 druga grada secesije, među kojima su i Brisel, Beč, Budimpešta, Barselona, Glazgov.

Grad Subotica primljen je u Evropsku mrežu gradova secesije, izjavio je danas gradona?elnik Subotice Modest Duli?.

“Ovim putem smo dobili jedinstvenu mogu?nost da proširimo turisti?ku ponudu grada i da se, ?uvaju?i ovaj grad, ozbiljnije i odgovornije odnosimo prema arhitektonskom nasle?u i bogatstvu grada Subotice”, rekao je Duli? na konferenciji za novinare.

U?lanjenje Subotice u Evropsku mrežu gradova secesije je podržalo Ministarstvo kulture Srbije.

Viktorija Aladži? iz grupe gra?ana “Nasmeši se Subotici” kazala je da se na taj na?in Subotica našla me?u 22 druga grada secesije, me?u kojima su i Brisel, Be?, Budimpešta, Barselona, Glazgov.

Grad Subotica i “Nasmeši se Subotici” potpisali su i protokol o saradnji, s ciljem zaštite kulturne baštine, restauracije i prezentacije objekata koji su gra?eni u stilu secesije.

Secesija je stil u umetnosti s kraja 19. i po?etka 20. veka, koji je inspirisan prirodom i koji je u arhitekturu, primenjenu umetnost, slikarstvo i vajarstvo uneo elegantnu profinjenost, zakrviljenost i ornamentalnost linija.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!