Subotica: Pekari Albanci pomogli najugroženijoj deci

27 Oct 2016

"Veoma sam zadovoljna, jer imamo užinu koja je vruća, ukusna, sveža i dobijamo je u još većim količinama nego što tražimo. Deca su nam sita i svi smo zadovoljni”

Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011.godine, na teritoriji Grada Subotice živi 141.554 stanovnika, od ?ega su se 384 osobe izjasnile kao Albanci. Oni su u Subotici uglavnom nevidljivi, nemaju sedište nacionalnog saveta ili neko udruženje, a kada se spominju mahom je to u negativnom kontekstu. Malo ko zna, me?utim, da su pojedine albanske porodice veoma aktivne u humanitarnom radu, a takvi primer su i vlasnici pekara “Prole?e” i“Arena”, koji su pomogli u?enicima specijalne škole “Žarko Zrenjanin” da ne budu gladni.

U Osnovnoj i Srednjoj specijalnoj školi “Žarko Zrenjanin”, 80 odsto u?enika je iz socijalno ugrožene sredine. Re? je o porodicama koje žive na ivici egzistencije i zbog toga je ova akcija mnogo zna?ila za decu i roditelje, ali i samu školu. Sada oni više ne?e biti gladni, i to zahvaljuju?i akciji lokalne samouprave, ali i pekara iz Subotice.

Akcija 180 dana humanosti

Nakon informacije iz 2014. godine da je ?acima u navedenoj školi jedini obrok tokom dana hleb sa paštetom, tadašnji ?lan Gradskog ve?a zadužen za socijalna pitanja u Subotici Milimir Vujadinovi?, pokrenuo je akciju “180 dana humanosti” i pre dve godine, u saradnji sa pekarom “Prole?e”, ?iji je vlasnik Isen Martinaj, obezbe?ene su užine za srednjoškolce. Re? je o 114 u?enika koji poha?aju srednju školu “Žarko Zrenjanin”. Tada je potpisan ugovor o donaciji, kojim je predvi?eno da se 180 dana iz pekare “Prole?e” isporu?uju užine. Užine za u?enike iz osnovne škole obezbe?uje lokalna samoprava u Subotici.

“Mi smo želeli da pomognemo i zbog toga smo insistirali da obezbedimo užine do kraja 2014. godine. Kriza je, ali želeli smo nekome da pomognemo i odlu?ili smo da pomognemo deci”, kaže Isen Martinaj za portal ecofeminizam.com.

Pekara Prolece Subotica AlbanciPrilikom potpisivanja ugovora o donaciji, njegov sin Agron Martinaj iskoristio je priliku i pozvao privrednike da pomognu školi i deci.“Želeo bih da iskoristim priliku i pozovem sve ljude dobre volje, a naro?ito privrednike i preduzetnike da pomognu gradu kako bi što manje ljudi bilo gladno. Mi smo odlu?ili da pomognemo u?enicima koji je pomo? neophodna”, rekao je tada mla?i Martinaj.

Nakon toga, obavezu je preuzela pekara “Arena”,?iji je vlasnik Fitim ?enaj, koja je užine isporu?ila za 90 ?aka Srednje specijalne škole “Žarko Zrenjanin”, tokom 2015. godine. “Odazvali smo se pozivu, do sada smo u?estvovali u raznim humanitarnim akcijama, i drago mi je da možemo da pomognemo deci”, kaže Fitim ?enaj.

Re? je o 20.000 obroka za u?enike Srednje specijalne škole “Žarko Zrenjanin” 2014.godine, a 15.000 užina je isporu?eno tokom 2015. godine. U?enicima osnovne škole užine su obezbe?ene iz gradskog budžeta Subotica. Direktorka Osnovne i Srednje specijalne škole “Žarko Zrenjenanin” Dragana Vu?kovi? za naš portal kaže da je videla da ?e biti problem 2016.godine, jer grad nije uspeo da nastavi akciju, kao u prethodne dve godine.

“Pre tri godine grad je odlu?io da pomogne deci u našoj školi i obezbedi im besplatne užine i tada se grad dogovorio sa vlasnikom pekare ‘Prole?e’ da oni budu donatori užina za celu godinu.Ta godina je prošla, to je bila novina u našoj sredini i u svakom slu?aju je naišlo na veliku radost kako roditelja i dece, tako i zaposlenih. To je bila jedna kvalitetna užina i deca su bila zadovoljna. Akciju je potom nastavila pekara‘Arena’. Opet smo bili zahvalni gradu, ali ve? se naziralo da ne?e biti lako da grad obezbe?uje užine dalje. Taman kada smo planirali da napravimo akciju koja bi bila intezivnija oko traženja i obezbe?ivanja bespatnih užina, javili su se kao donator kompanija “Don Don” koja se bavi proizvodnjom peciva i drugih pekarskih proizvoda. Bila sam prijatno iznena?ena, mi smo trebali samo da organizujemo prevoz užina i oni i dalje nastavljaju sa donacijom. Veoma sam zadovoljna, jer imamo užinu koja je vru?a, ukusna, sveža i dobijamo je u još ve?im koli?inama nego što tražimo. Tako da su nam zbrinuta i deca iz boravka, šalju nam i hleb sa kojim obezbe?ujemo najsiromašnije porodice u školi da ga nose ku?i. Deca su nam sita i svi smo zadovoljni”, objašnjava direktorka Vu?kovi?.

Sandra Irševi?

eu logo?lanak “Subotica: Pekari Albanci pomogli najugroženijoj deci” proizveden je kao deo projekta “Stvarni ljudi – stvarna rešenja”, koji je finansiran sredstvima EU u okviru Medijskog programa 2014. Sadržaj ?lanka je isklju?ivo odgovornost Udruženja gra?ana “Malin” iz Subotice i Nezavisnog društva novinara Vojvodine i ni na koji na?in ne odražava stavove Evropske unije.

Podelite ovu stranicu!