Subotica: Naprednjačko nasilje nad Otvorenim univerzitetom

04 Oct 2014

Za predsednika Skupštine Otvorenog univerziteta imenovan notorni Gojko Radić, široj javnosti poznat po glupim izjavama

Suboti?ka a i šira kulturna javnost ovih dana je upozorila da je u toku „naprednja?ko“ degradiranje Otvorenog univerziteta, što za posledicu može imati jedino dalju provincijalizaciju ovog nekada u svakom smislu srednjoevropskog grada.

Naime, Vlada Srbije je svojim zaklju?kom imenovala sredinom jula ove godine poverenika suboti?ke Srpske napredne stranke (SNS) i gradskog odbornika Gojka Radi?a za predsednika Skupštine Otvorenog univerziteta Subotica. Od preostalih osam ?lanova, sedam je iz SNS, dok je Socijalisti?ka partija Srbije (SPS), koja uz SNS tako?e ?ini vlast u tom gradu, dobila jednog ?lana.

Na ovakvo (strana?ko) rešenje zamerke je iznelo dosadašnje rukovodstvo te institucije kulture, upozoravaju?i da imenovani kadrovi nisu dovoljno stru?ni i da ?e, ukoliko se po istom principu bude birao i direktor, to dovesti do kolapsa Otvorenog univerziteta.

Mira Banjac: Spremni na ostavke

Nakon odluke, koju je potpisao predsednik Vlade Aleksandar Vu?i?, a kojom se poverenik i odbornik SNS Radi? name?e na ?elo skupštine suboti?kog Otvorenog univerziteta, institucije koja se, izme?u ostalog, bavi i organizacijom Festivala evropskog filma i Me?unarodnog festivala za decu, dopis Vu?i?u krajem septembra uputila je i direktorka filmskog festivala Mira Banjac.

U njemu, ona i još osam ?lanova saveta te manifestacije, traže redefinisanje upravlja?kog statusa Otvorenog univerziteta i upozoravaju da novi ?lanovi Skupštine ni po jednom osnovu nisu kompetentni da upravljaju tom institucijom.

“Pošto je izvesno da ?e po istim vrednosnim kriterijumima biti izabran i menadžment, ube?eni smo da ?e to definitivno jednu visokoprofesionalnu i u Evropi cenjenu instituciju dovesti u poziciju nedoraslosti da ?uva i diže ste?eni ugled Festivala”, navodi se u dopisu koji je potpisala poznata glumica.

Ljubivoje Ršumovi?: Urušavanje renomea

Spremnost na ostavke istog dana izneli su i ?lanovi saveta Me?unarodnog festivala pozorišta za decu. U dopisu koji je potpisao predsednik tog saveta Ljubivoje Ršumovi?, a koji je tako?e upu?en Vu?i?u, isti?e se da ?e svako upravlja?ko degradiranje Otvorenog univerziteta za posledicu imati urušavanje renomea Festivala i kulture. “Odlu?uju?i se na ovaj gest ?lanovi Saveta izražavaju spremnost da ne dozvole da se mukotrpno izboreni renome olako i neodgovorno uruši, što ?e se bez sumnje dogoditi ukoliko ne bude izmenjen akt o imenovanju Skupštine Otvorenog univerziteta u Subotici, koja svojom stru?noš?u i znanjem nije kredibilna da upravlja ovakvom institucijom”, navodi se u dopisu.

Mira Banjac je navela i da su svi ?lanovi saveta Festivala spremni da podnesu neopozive ostavke ukoliko upravljanje i rukovo?enje Otvorenim univerzitetom ne bude u rukama kompetentnih osoba.

Kad SNS ljude šalje u penziju

Oglasio se i Gojko Radi?, koji je u izjavi lokalnim novinarima ocenio da je dosadašnji menadžment “dugo radio” i da ima “dosta zasluga” za rad te institucije, te i da je “vreme da u tim svojim zaslugama uživaju i da odu u penziju”.

Gojko Radic Subotica

Kad Gojko šalje u penziju, kultura ima da procveta

Radi? je procenio da su ?lanovi dosadašnjeg rukovodstva Otvorenog univerziteta odavno trebalo da budu u penziji i da treba “lepo ljudima omogu?iti da uživaju u penziji koju su zaradili”.

Odbornik SNS i poverenik te stranke u Subotici je poru?io i da “ako misle da kao penzioneri i dalje vode onda je to neka greška”.

On je potom izneo i svoje pojednostavljeno shvatanje ove složene problematike i objasnio da je poenta cele pri?e u borbi oko mesta direktora u Otvorenom univerzitetu.

Radi? je ina?e široj javnosti postao poznat po svojim ispadima na sednicama suboti?ke Skupštine.

On je u martu ove godine “lepo objasnio” i zbog ?ega bi u politici trebalo da bude više žena i tom prilikom za skupštinskom govornicom kao razlog naveo “jer je lepo to videti, jer svi volimo da se okrenemo za lepom ženom”.

Radi? je potom dao i svoje tuma?enje Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma i ocenio da se u toj oblasti ne krše prava manjina, napomenuvši da bi bilo normalno da se sve manjine koje žive u državi služe i koriste zvani?nim jezikom bar pred državnim institucijama.

Subotica je kanda dobila i najnovije Radi?evo tuma?enje kulture…

Žana Majski

Podelite ovu stranicu!