Subotica: Milionski trošak poništenih javnih nabavki

28 mar 2018

Lokalna samouprava, javna preduzeća i ustanove u Subotici platili su prošle godine skoro milion i po dinara na ime troškova žalbi ponuđačima u postupcima delimično ili u celosti poništenih javnih nabavki.

U toku 2017. godine Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki podneto je više od dvadeset zahteva za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki koje su sprovodile lokalna samouprava i javna preduzeća.

Najviše je platila lokalna samouprava, dva puta po 230.022,40 dinara u sklopu javne nabavke kamiona smećara i auto-podizača za potrebe Regionalne deponije. Komisija je u dva navrata usvajala žalbe ponuđača u ovoj javnoj nabavci i delimično je poništavala, zbog čega je Grad Subotica bio u obavezi da plati 460.044,80 dinara.

Na drugom mestu po visini ovih troškova je JKP „Vodovod i kanalizacija“ sa 337.500 dinara. U dva navrata je komisija usvajala žalbe ponuđača i nalagala plaćanje troškova u iznosu od 157.500 dinara, odnosno 120.000 dinara, dok je u slučaju jedne nabavke male vrednosti plaćeno 60.000 dinara. Jedan zahtev u slučaju ovog preduzeća komisija je odbila.

Opšta bolnica platila je u dva navrata ukupno 249.000 dinara, dok je u još dva navarata Komisija žalbu protiv ove ustanove obustavila, odnosno odbacila.

Suboticagas je u jednom slučaju platio troškove u iznosu od 157.500 dinara, dok je u tri slučaja Komisija odbila žalbu, odnosno zahtev za zaštitu ponuđača.

U po jednom slučaju, preduzeće „Čistoća i zelenilo“ platilo je 120.000, Subotička toplana 82.500, a Subotica-trans 60.000 dinara. Kod poslednje navedenog preduzeća u jednom slučaju je odbijena žalba i potvrđen zaključak kojim je odbačen zahtev za zaštitu prava ponuđača.

Jedan postupak je pokrenut i protiv Studentskog centra, ali je obustavljen nakon odustajanja ponuđača.

(Magločistač)

Podelite ovu stranicu!