Subotica: Mali princ Hristiću i Kutikiou

09 Sep 2016

Nagrade će im biti uručene 25. septembra na otvaranju 23. Međunarodnog festivala pozorišta za decu na sceni “Jadran” Narodnog pozorišta

Kompozitor Zoran Hristi? iz Srbije i italijanski pripoveda?, glumac i pozorišni reditelj Mimo Kutikio (Mimmo Cuticchio), ovogodišnji su dobitnici nagrade za životno delo “Mali princ”, koju Me?unarodni festival pozorišta za decu u Subotici dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti za decu.

Nagrade ?e im biti uru?ene 25. septembra na otvaranju 23. Me?unarodnog festivala pozorišta za decu na sceni “Jadran” Narodnog pozorišta.

Tokom Festivala u Medija centru hotela Patria bi?e održane ve?eri sa dobitnicima nagrade “Mali princ”, u okviru kojih ?e laureati razgovarati sa publikom i gostima na razli?ite teme koje se ti?u njihovog dela, uz akcenat na stvaralaštvu za decu.

Hristi? je povodom nagrade izjavio da ga je najpre usre?io njen naziv “Mali princ”, koji ga je vratio u vreme kada je “pregršt nota slao deci direktno u srce i dušu” i, kako u obrazloženju piše, “doprineo razvoju kulture i scenske umetnosti za decu”.

“Da li sam iznova ‘mali princ’ koji muzikom miluje decu? Da li sam stvarno u životu uradio tako plemeniti gest? Tako drugi kažu, a ja prvo moram da odagnam nevericu”, rekao je Hristi?, saopštili su organizatori.

Hristi? (1938, Beograd) se kao kompozitor naro?ito istakao u oblasti scenske, filmske i pozorišne muzike. Posebno je zna?ajan njegov doprinos scenskoj muzici u teatru za decu i lutkarskom pozorištu krajem 20. veka, za šta je više puta nagra?ivan. Visoke umetni?ke domete je ostvario u antologijskim predstavama za decu “Mitovi Balkana” i “Smrt Omera i Merime”, kao i u predstavama “Simpatija i antipatija”, “Kuckava bajka”, “Hobit” i druge.

Na inicijativu Dušana Radovi?a, od 1979. godine bio je urednik, voditelj i osniva? Koncerta Studija B, od 1982. do 1989. godine glavni muzi?ki urednik Radio Beograda, a potom je prešao na RTV Beograd, kasnije RTS, gde je bio glavni i odgovorni urednik u Muzi?koj redakciji do 1995. Bio je i umetni?ki direktor i selektor Beogradskih muzi?kih sve?anosti i festivala Mokranj?evi dani.

Muzi?ko školovanje zapo?eo je u najranijem detinjstvu. Svirao je klavir, a prva kompozicija koju je napisao u 11. godini bila je “Igra za klavir”. U 15. godini napisao je “Tokatu za klavir” kojom je pobedio na studentskom konkursu. Potom je upisao kompoziciju na Konzervatorijumu “?uzepe Verdi” u Milanu, u klasi prof. Nikola Kastiljonija (Niccolo Castiglioni), da bi studije nastavio na Muzi?koj akademiji u Beogradu u klasi prof. Stanojla Raji?i?a, gde je diplomirao 1963. Za najbolji diplomski rad “Naslovi za hor i orkestar” dobio je prestižnu nagradu “Stevan Hristi?”.

Hristi?ev opus obuhvata solisti?ka i kamerna ostvarenja, vokalno-instrumentalna dela, balete, radiofonska ostvarenja, muziku za pozorište (više od 100 scenskih dela), film (35 igranih filmova) i televiziju. Izme?u ostalog, osvojio je tri Zlatne arene za filmsku muziku u Puli, Sterijinu nagradu i mnoge druge. Njegove kompozicije su svirali ugledni doma?i i inostrani izvo?a?i.

Italijanski pripoveda?, glumac i pozorišni reditelj Mimo Kutikio (1948) dolazi iz porodice istaknutih lutkara i jedan je od poslednjih naslednika tradicije sicilijanskog lutkarstva (Opera dei Pupi), koje je Unesko prepoznao kao deo usmenog i nematerijalnog nasle?a ?ove?anstva.

Kutikio je 1973. u Palermu osnovao Pozorište lutaka “Santa Rozalija”, a ?etiri godine kasnije asocijaciju Figli d’Arte Cuticchio, ?iji je cilj o?uvanje umetnosti sicilijanskog lutkarstva.

Kutikio se pojavio u tre?em delu ?uvenog filmskog serijala Frensisa Forda Kopole “Kum” (kao narator lutaka), kao i u ostvarenju “One Hundred Days in Palermo” (1984) ?uzepea Ferare kao narator i autor završnog monologa. Tako?e je igrao i u filmovima “Terraferma” (2011) i “?a ?a ?a” (2013).

Me?unarodni festival pozorišta za decu u Subotici, ?ije ?e 23. izdanje biti održano od 25. do 30. septembra, predstavi?e u takmi?arskom programu 16 predstava, odabranih me?u ?ak 234 prijavljenih iz 53 zemlje iz celog sveta. Za u?eš?e u takmi?arskom programu vladalo je i ove godine izuzetno veliko interesovanje, uprkos nepovoljnim uslovima u?eš?a zbog zna?ajnog smanjenja budžeta, usled kojeg je i termin održavanja tog festivala pomeren za po?etak jeseni.

Predstave koje je selektor Slobodan Markovi? odabrao za takmi?arski program (Indonezija, Kolumbija, Rusija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kanada, Poljska, Rumunija, Slovenija, Crna Gora i Srbija) bi?e igrane od 26. do 30. septembra u De?jem pozorištu Subotica, Pozorištu “Deže Kostolanji” i na sceni “Jadran” Narodnog pozorišta, a svaka ?e biti izvedena na izvornom jeziku.

Publika ?e imati priliku da uživa i u raznovrsnim prate?im sadržajima: filmskom programu, izložbama, radionicama, promocijama knjiga, nastupima na centralnom gradskom trgu…

Svi programi su besplatni.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu Vojvodine i Grada Subotice.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!