Subotica: DS i Pokret za preokret osudili ponašanje gradonačelnika

30 Aug 2017

"Srpska napredna stranka, čiji je Laban član, pokazala je svoje pravo lice"

Gradski odbori Demokratske stranke i Pokreta za preokret u Subotici osudili su danas neprimeren re?nik i ponašanje gradona?elnika Bogdana Labana koji je ranije verbalno napao asistenta na Gra?evinskom fakultetu Vladimira Polovinu.

Demokratska stranka je u saopštenju ocenila da je nedoli?no i neprihvatljivo da se “prvi ?ovek Subotice obra?a bilo kome na takav na?in, pa i u privatnom razgovoru sa ?lanom svoje stranke”.

Pretnje, vre?anje i verbalno nasilje zauvek moraju postati stvar prošlosti u komunikaciji politi?ara od lokalnog do republi?kog nivoa”, naveo je DS.

Ta stranka je pozvala gradona?elnika Subotice da, uz izvinjenje i politi?ku odgovornost za incident, obavesti javnost i nadležne organe ko mu i na koji na?in mesecima preti i vrši pritisak na njega, kako se iz audio snimka može zaklju?iti.

“Kakve to paralelne strukture deluju u ovom gradu i kakvim metodama ako su u stanju da formalno prvog ?oveka našeg grada izazovu na ovako nedoli?nu i potpuno neprihvatljivu reakciju. Stanuje li politi?ka mo? u ovom gradu u Gradskoj ku?i, prostorijama vladaju?ih stranaka ili u nekoj sivoj zoni, nevidljivoj obi?nim gra?anima Subotice”, upitao je DS.

Ocenjuju?i da je Srpska napredna stranka, ?iji je Laban ?lan, pokazala svoje “pravo lice”, gradski odbor Pokreta za preokret zatražio je od gradona?elnika da podnese ostavku zbog verbalnog napada na Vladimira Polovinu.

“Niko nema pravo ni na koji na?in da ugrožava bilo ?iji život. Smatramo da izvinjenje koje je gradona?elnik uputio gra?anima Subotice nije dovoljno i da mora da podnese neopozivu ostavku na mesto gradona?elnika”, naveo je taj pokret u saopštenju.

Gradona?elnik Subotice je ju?e rekao da je pretio Vladimiru Polovini da ?e mu “iš?upati grkljan”, ali je demantovao optužbe da ga je šamarao i izvinio se zbog “neprimerenog” re?nika koji je koristio.

Laban i Polovina sastali su se u subotu u jednom suboti?kom hotelu, navodno zbog plakata izlepljenih po Subotici na kojima je pisalo “Bogdane, Bog je ljut”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!