Subotica: Da li će se rušiti secesijske građevine?

04 Jul 2014

Stepanović ostaje direktor Radio Subotice?! Da li su softveri – umetnička dela?

Na današnjoj sednici Gradsko ve?e Subotice predložilo je vršioce dužnosti direktora javnih preduze?a u Subotici, a tako?e je usvojila i Plan za unapre?enje ekološkog stanja Pali?kog jezera i njegove okoline.

Gradsko ve?e predvo?eno SVM-om ostavilo je na ?elu Radio Subotice Ljubišu Stepanovi?a, kojeg je ve?i deo novinara redakcije na srpskom jeziku ovog medija optužio za mobing i eklatantno mešanje u ure?iva?ku politiku. Ovaj novinar, koji je na predlog SPS-a došao ne ?elo javnog preduze?a koje se bavi informisanjem, poznat je i po tome što je devedesetih na Radio Suboticu dovodio uniformisanog Željka Ražnatovi?a Arkana.

Za direktora JKP Dimnji?ar, verovatno u nedostatku vlastitih kadrova, ranije je postavljen ?ovek koji je istovremeno i direktor JKP „?isto?e” u Somboru.

Demokratska stranka je u saopštenju za javnost upozorila da „javašluk, afere i bizarni doga?aji svakim danom sve više urušuvaju i degradiraju vlast Jenea Maglaia i njegovih satelita“.

DS je upozorio i na izjavu Maglaija da su softveri „umetni?ka dela“, pa ih zato kupuju bez javne nabavke „iz umetni?kih razloga“. „Da nije žalosno, bilo bi smešno“, navodi se u saopštenju lokalnog DS-a.

DS je ukazao da je Maglai inicirao „donošenje odluke od strane Vlade Srbije kojom bi bila ukinuta posebna zaštita nad secesijskim gradskim jezgrom pravdaju?i to problemom upisa javne svojine Grada“.

„Ako bi se ispunio taj zahtev, svaki secesijski i bilo koji drugi objekat od javnog zna?aja mogao bi biti srušen, i postao bi vrlo brzo meta spekulanata gra?evinskim zemljištem i nesavesnih investitora“, navodi se u saopštenju suboti?kih demokrata.

Oni pozivaju gra?ane da stanu na put Jeneu Maglaiju jer su „špekulanti gra?evinskim zemljištem i investitori bili njegova redovna klijentela“, i podse?aju da je upravo Maglai bio „najglasniji zagovornik rušenja suboti?kog pozorišta“!

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!