Subotica: Bioskop umesto pozorišta?

19 Apr 2012

Nastavlja se agonija Narodnog pozorišta iz Subotice

Preduze?e „Cineplexx“ uputilo je Upravnom odboru Narodnog pozorišta u Subotici pismo o namerama, prema kojem bi u pozorišnoj zgradi koja se gradi zakupilo prostor od 6000 kvadratnih metara i investiralo tri miliona evra kako bi u ovom objektu funkcionisao bioskop sa više sala. Arhitekta Žombor Sabo, ?lan upravnog odbora, ocenio je za „Ma?ar so“ da prihvatanje te namere upravo ukazuje da je zgrada Narodnog pozorišta žrtva megalomanskog plana.
Upravni odbor je ju?e doneo odluku o pismu o namerama „Cineplexx“-a, a prema re?ima Saboa, prilikom glasanja ga je pet ?lanova prihvatilo, dvoje se protivilo, dok je jedan ?lan odbora bio uzdržan. – Prostor od oko 6000 kvadratnih metara zauzeo bi oko 40 odsto površine zgrade. To zna?i da pozorištu ovaj deo zgrade nije potreban, odnosno da staru zgradu i nije trebalo srušiti. Neki ho?e da dokažu da se doga?a nešto oko pozorišta time što prave bioskop u zgradi – rekao je Žombor Sabo, jedan od dvojice ?lanova upravnog odbora koje je delegirao Savez vojvo?anskih Ma?ara i koji su bili protiv ustanovljavanja bioskopa u pozorišnoj zgradi. – Pozorište predstavlja hram kulture. To je oskrnavila Demokratska stranka sa ve?inskom odlukom upravnog odbora, prema kojoj bi me?u pozorišne sale smestili bioskop sa komercijalnom funkcijom – prokomentarisao je drugi ?lan upravnog odbora pozorišta kojeg je delegirao SVM, Akoš Ujhelji.

– Na sednici upravnog odbora je doneta odluka da projektant, na osnovu pisma o namerama „Cineplexx“-a, treba da u okviru postoje?ih mogu?nosti prona?e rešenje za pravljenje bioskopa. Preduze?e bi, tako?e, želelo da napravi šest bioskopskih sala, dve ve?e i ?etiri manje, ukupno sa 600 mesta. Istovremeno, predvideli su i prate?e aktivnosti, ali ne znamo ta?no šta to podrazumeva. U pismu o namerama, istovremeno, isti?u da visina uloženog novca zavisi od toga koliko ?e sala posle preduze?e zakupljivati. Odnosno, investitor traži izgradnju šest bioskopskih sala, ali ga to uopšte ne obavezuje da svih šest i zakupi. Minimalna suma koju bi investirali je tri miliona evra, ali pismo uopšte ne navodi kakvu odgovornost za ovu investiciju grad preuzima na sebe. Istovremeno, u pismu se isti?e i da ukoliko do 1.novembra ne bude projektnih izmena, da bi „Cineplexx“ mogao da odustane od investiranja – predo?io je Žombor Sabo.

Podelite ovu stranicu!