Subotić: Vojvodini status republike

14 Jan 2012

Autonomija u postojećem ustavnom okviru izgubila smisao

Predsednik Vojvo?anskog kluba ?or?eSuboti? izjavio je da ?e na ?etvrtoj vojvo?anskoj konvenciji, u ?ijoj pripremi pored nekih drugih politi?kih stranaka i civilnih organizacija u?estvuje , ova nevladina organizacija zatražiti dobijanje statusa republike za Vojvodinu.

–Vojvo?anski klub smatra da je sa ovim ustavom sadržaj autonomije, zahvaljuju?i angažovanju Demokratske stranke i drugih stranaka, ispražnjen i da je izgubio smisao. Mislimo da bi rešenje bilo ukoliko bi Vojvodina kao deo Srbije dobila status republike, kao sekularna federalna jedinica sa gra?anskim ure?enjem, a ne kao republika jedinog državotvornog naroda po vode?em principu „jedan narod, jedna država, jedan bog“. U ovoj federalnoj državi, naravno, Srbiji bi trebalo da pripadne ministarstvo odbrane, kao i rukovo?enje u oblasti državne bezbednosti, carina i monetarne politike, ali bi Vojvodina trebalo da dobije zakonodavne i sudske nadležnosti – rekao je Suboti? u intervjuu za „Ma?ar so“.
Suboti? je potvrdio da ovo bez podrške parlamentarnih stranaka predstavlja nedostižan cilj, i naveo da se Vojvo?anski klub zalaže za sporazum Vojvodine i Srbije „a u krajnjem slu?aju vremenom smatraju mogu?im i raspisivanje referenduma na teritoriji Vojvodine o ovom pitanju“.
– Sadašnja situacija je neodrživa i onespokojavaju?e je što danas nigde ne vidimo onu politi?ku elitu i onu politi?ku stranku u Vojvodini koja bi pred sebe postavila sprovo?enje ovog politi?kog cilja. Sva istraživanja pokazuju da je 30 odsto stanovništva ili za status republike Vojvodine unutar Srbije, ili za nezavisnost, ili smatra da pokrajini treba vratiti nadležnosti iz ustava iz 1974. Samo što nema nijedne takve stranke koja bi bila sposobna da se za to izbori i koja bi, dakle, mobilisala uz sebe ovaj sloj bira?a – kazao je još predsednik Vojvo?anskog kluba.
-Uvereni smo da se uzrok sadašnjeg ekonomskog položaja Vojvodine i njenog kontinuiranog zaostajanja može tražiti u njenom ustavnom položaju za koji se može re?i da je katastrofalan. Sa važe?im ustavom pokrajina nema šanse za napredovanje. Nama se povremeno ?ini da se svesno trude da Vojvodina zaostane. Ono što zameramo pokrajinskom premijeru jeste da je dao podršku prihvatanju sadašnjeg ustavnog položaja pokrajine, u kojem je Vojvodina samo budžetski teret i u kojem Vojvodina važi za autonomiju bez autonomije – rekao je Suboti? za „Ma?ar so“.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!